Bødehuse i Bisserup

Går man en tur i Bisserup på havnen, ud til Holmen og langs Noret, minder de gamle bødehuse om, at der engang har været et driftigt fiskersamfund i Bisserup.
I bødehusene blev garnene i vintermånederne repareret – bødet – efter at være blevet tørret og renset på stejlepladserne. Garnene støvede, og der kunne være helt sort af støv i bødestuen. Om sommeren blev der ryddet op og fejet,  væggene blev kalkede, så stuen var parat til festlige sammenkomster. Der er blevet  holdt både konfirmation og bal i bødehusene, men efter dansen var de dansende trods rengøringen blevet sorte af støvresterne, der var blevet hvirvlet rundt.

Da fiskerne i 1934 ville fejre, at sejlrenden var blevet opgravet, skete det med middag i Jacob Rasmussens bødehus. Menuen var oksesteg/kalvesteg med øl, sodavand og cigar. Til dessert blev der serveret is. Bagefter kaffe med lagkage, æblekage og småkager. Pris pr. Kuvert 2 kr. 72 personer deltog i middagen.

Bisserup Havnevej 62

Gavlen på Jacob Rasmussens bødehus med den grønne dør til loftet
Jacob Rasmussen (1877-1945) fik bygget sit bødehus omkring 1900. På det tidspunkt begyndte fiskerne i Bisserup at fiske ål med bundgarn, og det var et fiskeri, der krævede bedre plads til redskaberne. I husets nordre gavl ses stadig den smalle dør op til loftet, hvor garnene blev opbevaret, og herfra et efter et blev trukket ned i bødestuen for at blive bødet.
Bødehuset på strandmarken
Ude på selve strandmarken mod Noret ligger det idylliske, gamle, stråtækte bødehus, som  Familien Rasmussen også benyttede, og som de havde lejet af Holsteinborg.  I 2012 udløb lejemålet, og Holsteinborg har nu overtaget bødehuset. Det store spørgsmål er, hvem der oprindelig har bygget det og brugt det? Da familien Rasmussens ejendom – Bisserup Havnevej 62 – blev bygget i 1839, blev den brandforsikret og beskrevet i taxations protokollen. Det fremgår af protokollen, at der udover stuehuset også er blevet bygget en stald nord for stuehuset og et plankeværk mellem stuehus og stald. Et bødehus omtales ikke, men en museumssagkyndig har vurderet, at det  er bygget på samme tid som stuehuset

Vinkelvej 3

Jacob Rasmussens sønner, Frederik og Kaj, solgte i 1967 Bisserup Havnevej 62 efter forældrenes død, og i 1971 byggede sønnesønnen Steen Rasmussen et nyt bødehus  Vinkelvej 3. Efter Steens død 2012 blev bødehuset solgt til Lone og Niels Frandsen, og der blev i januar 2018 med stor succes spillet teater i bødehuset.
Lodsstien 8
Huset og bødehuset Lodsstien 8 blev bygget af fisker Peter Nielsen (1874-1950) i 1899. Han fiskede sammen med broderen Herman Nielsen (1877-1957), og de brugte i fællesskab bødehuset. Peter Nielsens dattersøn, fisker Ejner Jensen, kom med i deres fiskeri og overtog hus og bødehus efter morfaren. Da Ejner Jensen senere kom med i familien Jensens fiskeri, bødede han og fætteren Jens Peter Jensen i bødehuset på Lodsstien 8.
Ejner Jensen har fortalt, at der hos Peter og Herman Nielsen blev bødet fra 7 morgen til seks aften. Afbrudt af frokost fra kl. 9 til 9.15, af middags pause fra kl. 12 til 13.30, 10 minutters kaffepause kl. 15.30, og så slut kl. 18. Det var kl. 18 præcist. Mormoren ønskede at spise til aften kl. 18.15, og de skulle lige have vasket det sorte støv af inden, så hvis ikke de var stoppet kl. 18.00, slukkede mormoren for strømmen til bødehuset på måleren, og så måtte de pænt slutte dagens arbejde.
Lodsstien 16

Lodsstien 16 i 2010
Yderst mod sydvest på Lodsstien ligger nr. 16, et gult hus der stilmæssigt adskiller sig fra de andre huse på havnen. Ingen kan i dag se, at der er tale om et gammelt bødehus, der blev bygget omkring 1900.

Lodsstien 16 i 1910
Et lille hus med to vinduer, en skorsten og stråtag.  Hvem der har bygget det, vides ikke (et bud kan være Martin Jensen, formand for fiskeriforeningen. Han flyttede til Korsør 1916), men fiskerne Albert Nielsen (1894-1942) og Jacob Nielsen (1891-1966), som begyndte at fiske sammen i 1921, erhvervede derefter det lille bødehus, som de byggede større og forsynede med pladetag omkring 1930.

Lodsstien 16 i 1930

Jacob Nielsens kone og datter på besøg i bødehuset 1928
Bødehuset vest for Bisserup Havnevej 52

Sigvalds bødehus som Bent Nielsen købte
Albert Nielsen døde i 1942, og Jacob Nielsen overtog så deres fælles fiskeri på den betingelse, at Albert Nielsens søn Bent (1926-1988) skulle overtage såvel fiskeriet som bødehuset på Lodsstien efter Jacob, når han stoppede som fisker. Det gik også planmæssigt bortset fra, at Jacob Nielsen i 1964, to år før sin død, kom til at sælge bødehuset til en privat mand, der begyndte den omfattende ombygning, der forandrede det til dagens weekendbolig.Efter den handel stod Bent Nielsen uden bødehus, men et bødehus måtte han have, så han købte det bødehus, der lå skråt bag  hans eget hus, Bisserup Havnevej 56,  af  Sigvald Andersen (1903-1978), som var ved at holde op med at fiske. Fra 2021 fungerer huset ikke længere som  bødehus.
Bisserup Havnevej 35

Det sorte bødehus og bådeværft
Neden for Skolebakken mod øst ligger Jul Andersens sorte bødehus, Bisserup Havnevej 35, hvor der også blev bygget både. Juls far Edvard Andersen (1912-2002) og hans farfar Carl Andersen (1888-1976) byggede selv deres pramme til at gå på fjorden med. Da de begyndte på bundgarnsfiskeriet, gik de over til at bygge bundgarnsjoller, og så byggede de det sorte hus for at kunne det. Det var omkring 1950. Når de havde afsluttet arbejdet med at bøde garn i februar, byggede de båd frem til september i bødehuset. En snes bundgarnsjoller byggede de, dels til eget brug og dels til salg.

3 generationer i bødehuset. Fra venstre Edvard, Jul og Carl Andersen 

Andre bødehuse

I den gamle magasinbygning på havnen (Bisserup Havnevej 81-85) havde Peter Christensen (1867-1952), som boede Holsteinborgvej 215, og sønnen Robert (1905-1995) bødehus mellem nr. 83 og 85. Omme på Voldstien (Voldstien nr. 8) havde Lars Hansen (1857-1933) bødestue oppe på loftet, og indtil gavlen ud mod Voldstien for nogle år siden fik ny spåndækning, kunne man der se den smalle dør ind til bødeloftet. Senere byggedes et  bødehus på den nuværende legeplads, men det blev taget ned igen og genopført på grunden til huset som værksted og lign. for så at blive kasseret for ca. 10 år siden.

Bødehusene har alle en unik beliggenhed tæt på vand og havn, og de fleste kan stadig identificeres, selvom de ikke længere bruges til deres oprindelige formål, og de er med til at give området omkring havnen sit særpræg.

Artiklen har været bragt i Jul i Skælskør 2014
Om fiskerne og fiskeriet se: “Måske i morgen… ” Bisserup Fiskeriforening gennem 100 år

Annette Andersen