Holsteinborgvej 207-209

Matr. 3l og 3d

Tidligere havde huset matr. nummer 3a

“Industrihuset”

1. Et af de ældste huse i Bisserup. Fra ca. 1802 fæstede den afdøde skovfoged Christian Friderichsens enke, Johanne Kirstine Rasmusdatter, huset plus et vænge.

2. Smed Jens Jensen fæstede huset og vænget efter Johanne Kirstine Rasmusdatter. Smeden kom til Bisserup ca. 1820. Om han havde både bolig og smedie på stedet eller kun bolig og så smedie på Bisserup Byvej vides endnu ikke (se Bisserup Byvej 9).

Ca. 1810 blev huset inddraget i grev Frederik Adolf Holsteins reformprogram for at skabe arbejdspladser i byen. I begyndelsen af 1800tallet fordobledes antallet af beboere i byen fra 147 i 1801 til 311 i 1834. Pastor Holm skriver i sin biografi “Frederik Adolph, greve af Holstein” fra 1844 om den “folkerige Bisserup Bye”. (side 61).

“Industrihuset” hentyder til den funktion huset fik i dette øjemed. Der blev etableret en produktion af kakler til kakkelovne i huset, og huset er sikkert blevet bygget om i den forbindelse. Der er et mellemloft mellem de to etager, der har tjent til tørring af kaklerne, og der var blikplader på taget af hensyn til brandfaren.
Pottemager Gottlieb Gessner boede i huset med sin kone Marie Potgieser og sønnen Johannes, der også var pottemager. Marie Potgieser døde i 1824. I 1827 lånte Gessner senior 5 rd. i Holsteinborg Sparekasse. Pengene skulle betales tilbage i løbet af et halvt år. Gessner kaldtes i sparekassens bøger “kakkelovnfabriqeuer. I 1832 døde sønnen Johannes, og Gessner senior flyttede til datteren Elizabeth, der var gift med forvalter på Snedinge, Christian August Smith.

3. Herefter ophørte kakkelproduktionen i huset. Smed Jens Jensen flyttede senest i 1846 til Bisserup Byvej 9. Han døde i 1856, og det har ikke været muligt at fastslå, hvad der så skete, men på et tidspunkt herefter indrettede Holsteinborg 4 lejligheder i huset til ansatte på godset. To ud til vejen og to bagved.
Ud fra folketællingerne er det muligt at finde nogle af de mange mennesker, der har boet i de fire lejligheder. En af dem er Lars Pedersen. Han og hans familie boede i en lejlighed bagtil. Han var født i Bisserup 1834, søn af husmand og væver Peter Jensen, hvis husmandshus lå Strædet 1. Lars Pedersen blev gift med Karen Jensen i Ørslev i 1857, og parret bosatte sig i Bisserup i 1858. Efter nogle år i en anden bolig flyttede familien ind i huset på Holsteinborgvej. Lars Pedersen var arbejdsmand på Holsteinborg. Han havde været med i krigen 1864 og var Dannebrogsmand. I 1924 flyttede Lars Pedersen tilbage til barndomshjemmet i Strædet, som en yngre, ugift bror havde overtaget efter forældrene. Lars Pedersen døde i 1928. Hans kone var død i 1915.
Af andre beboere kan nævnes bagersvend Johan Kristian Stollenverch, der boede med sin familie i huset fra 1867 og til sin død i 1895.I de første årtier af 1900tallet boede Karoline Andreasen, enke og havearbejderske og
Marie Nielsen, der også var enke og havearbejderske, i de to lejligheder fortil.

I 1920erne boede fisker og tromlefører Johs. D. Hansen (1895 – 1943) i en af lejlighederne bagtil sammen med sin kone Hansigne og datteren Gudrun. Familien flyttede omkring 1930 til Bisserup Havnevej 66.

4. Nr. 207: I 1931 flyttede fisker Frederik Frederiksen (1907– 1981) og hans kone Anna (1908–1981) til Bisserup og fik bolig i huset. De boede i flere af lejlighederne, indtil de fik permanent bolig i nr. 207, og efter at antallet af lejligheder var blevet reduceret først til 3 og så til 2.

Fra 1956 var Anna og Frederik værtsfolk på “Feriegården”, som firmaet LK-NES havde indrettet i den nedlagte skole i Bisserup. På “Feriegården” kunne børn af firmaets ansatte og firmaets pensionister holde sommerferie. Ca. 50 børn og 80 pensionister besøgte “Feriegården” hver sommer. Anna lavede mad og syltede og henkogte de mange bær og frugter fra den tidligere skolelærerhave, indtil hun og Frederik gik på pension i foråret 1976.
Annas bror, Erik Hansen (1918–2008) og hans kone Oda overtog lejligheden efter dem og købte den af Holsteinborg i 1982. Erik Hansen havde været skovløber og boet i skovløberhuset ved Kristiansholmskoven. I 1997 flyttede han til Dalstrøget.

Herefter købte Vagn Jensen, uddeler i Brugsen, og Julia Kiy huset, hvor de boede, til de i 2003 flyttede til Sorø. De indrettede en stue på første sal.

I 2003 købte Finn og Bente Svantesson huset.

5. Nr. 209: Her flyttede Frederiks bror, fisker Valdemar Frederiksen (1905–1975) og hans kone Fritze (1911- 1980) ind i 1956, da Bisserup Havnevej 66, hvor de boede, blev solgt af Holsteinborg til Thomas Toft. Det var i forbindelse med deres indflytning der blev nedlagt en lejlighed. Efter deres død overtog sønnen John og svigerdatteren Lise lejligheden i 1980, og de købte den i 1982.

Frederik og Valdemar havde i fællesskab båden “Håbet” og fiskede torsk og skrubber. På fjorden fangede de rejer. De to brødre var desuden eksperter i at stange ål fra isen. Når de om vinteren ikke kunne fiske, slog de sten. De fik 8 kr. for en meter sten, og de kunne slå en meter om dagen.

 

Valdemar Frederiksen og Adler Nielsen ca. 1920’erne

Valdemar og Fritze Frederiksen
brudebillede 1932
Haabet 1947

Sølvbryllup 1957
Holsteinborgvej 207, 2019
Holsteinborgvej 209, 2012
Anna og Frederik til Bytingets stiftelse på kroen 1975
Anna og Frederik foran “Feriegården”
Frederik og Valdemar sorterer dagens fangst af rejer
Frederik Frederiksen, malet af Leonardo Pedersen i 1977

Tegning af Julia Kiy. 2007