Holsteinborgvej 213

Matr.28

Ca. 1800 husmandshus med jordlod matr. nr. 28. (Grundene på den sydlige side af Hvirvilsvej samt Strandengen).

I 1806 fæstede Lars Hansen huset og jordlodden, og han beholdt fæstet til sin død i 1842. Samme år blev hans datter Ane Marie gift med Hans Danielsen fra Menstrup, og han overtog fæstet efter Lars Hansen. Efter Ane Maries død giftede Hans Danielsen sig i 1870 med Ane Hansdatter.

Hans Danielsen var landsbyskrædder. Hans søn Daniel Hansen har fortalt, at der i stuen stod et stort skrædderbord. Det var meget langt med skuffe i den ene side og i den anden side et slag, der kunne slås op, så der kunne trækkes plader ud, når Hans Danielsen skulle klippe de store stykker klæde. I stuen stod også den store trædesymaskine. Han syede mange brudedragter til mænd – frakke med lange skøder. Kunderne kom fra omegnen. Han havde også kunder fra Ørslev og Glænø.

Hans Danielsen var aktiv i den gudelige forsamlingsbevægelse og tog med Jacob Fisker ud for at holde forsamlinger.

Hans Danielsen døde i 1894, og den ældste søn Jens fra 2. ægteskab blev bestyrer af ejendommen for moderen, der gik på aftægt. Da Jens Hansen i 1910 fik statslån og købte jord i Tornemark, blev den yngre bror Daniel Hansen bestyrer for moderen til hendes død i 1922. Han var i 1914 blevet gift med Danine, der var udlært mejerske. I 1928 købte han huset og jordlodden samt lod matr. nr. 13bb, (Fjordbakken), som fiskehandler Hans Jacobsen, Bisserup Havnevej 50, tidligere havde fæstet. Daniel Hansen har fortalt, at prisen for det hele var 10.000 kr. Da han overtog stedet var stuehuset i bindingsværk med 2 lejligheder. En lejlighed med to værelser til husmanden og en lejlighed med et værelse til aftægtskonen. Det hele i middelmådig stand. Der var en stald til ko og kvie, en lille lade til byggen og en lille tærskelo samt et grisehus, der nærmest ikke var et hus. Han byggede ny stald mod nord, og fra skovfogedstedet fik han et hus, mod at han selv flyttede det. Her blev hønsehus, og her blev kværnen stillet. Daniel Hansen opdrættede grise og kørte mælketur. Til det formål købte han en brun hoppe. Penge til købet lånte han af brugsuddeleren.

Da alderen tvang Daniel Hansen og Danine til at stoppe, blev sønnen Johannes kaldt hjem fra studenterkurset i Rønde, hvor han læste, for at aflaste forældrene og derefter overtage ejendommen efter dem. Johannes Fjordside og hans kone Ruth  der var blevet gift i 1946, byggede nyt stuehus i 1961. De opgav dog efterhånden landbruget. Jorden blev solgt fra, og de fik begge arbejde uden for hjemmet. Johs. Fjordside repræsenterede Radikale Venstre i Skælskør byråd fra 1978 1984.

Johannes Fjordside døde i 2013, og huset blev efterfølgende solgt.

4. oktober 2018 brændte stuehuset.

 

Hans Danielsen og hans anden kone, Ane Hansdatter, ca. 1870
Høhøst på Langebakken (øst for Østengen), ca. 1924. Danine og Daniel Hansen med sønnerne Hans og Johannes samt en sommergæst

Daniel Hansen med mejered
2012
2012
Aftægtsbolig, 2012

1951.
Ud mod vejen ses det gamle stuehus, der blev revet ned 10 år senere. Derefter aftægtsboligen og bagest den nye stald. Længst tilbage i billedet til højre ses huset, der blev flyttet fra skoven.