Holsteinborgvej 215

Matr. 38

Ca. 1800 husmandshus med have og vænge samt jordlod matr. 26 i det nuværende sommerhusområde.Ses både på kort 1781 og 1806

1. Første fæster var Niels Jensen, som døde i 1831.

2. Derefter overtog fisker Christen Larsen (1804-1881), søn af husmand Lars Hansen i naboejendommen Holsteinborgvej 213, hus og jordlod. Han blev efterfulgt af sin søn, fisker Peter Christensen (1867-1952) og sin sønnesøn, fisker Robert Christensen (1904–1995), sådan at samme familie boede i huset fra ca. 1831 til 1994, hvor Robert Christensen flyttede på plejehjem.
Da Peter Christensen overtog fæstet efter forældrene omkring århundredskiftet (1900), blev der bygget nyt hus med tagetage. Holsteinborg leverede materialerne, fæsteren udførte arbejdet.
Peter Christensen købte ejendommen af Holsteinborg i 1927. Da havde han nogle år tidligere byttet jordlodden i sommerhusområdet ud med lod, matr. 12b, der lå tæt på byen (omtrent hvor andelsboligerne i Dalstrøget ligger i dag).
Robert Christensen overtog ejendommen efter faderens død i 1952. Jorden blev senere solgt fra.
Peter og Robert Christensen var bundgarnsfiskere. De bødede garn på loftet over lejligheden Bisserup Hanvevej 83.

3. I 1994 købte Nelly og Bjørn Nielsson huset. De driver en revisionsvirksomhed fra huset.

Huset er siden blevet solgt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert og søsteren Esther fotograferet på bænken foran Brugsen engang i 1930erne. Træet er den gamle ahorn, der gik ud i de kolde krigsvintre 1943 – 45. I baggrunden Carin Naaes hus (Bisserup Byvej 2).

Læs her en lille artikel fra 1986 om Robert

 

2011
2011
Luftfoto af huset, formentlig fra 1950erne. Nord for huset ligger udhus og hønsegård. Vest for ligger stalden. Bemærk hvor tæt den ligger på Johs. Fjordsides udhus (Holsteinborgvej 213)