Holsteinborgvej 224

Matr. nr. 2i

Missionshus
Bygget 1920. Ejes af Foreningen BIS’koppen

På gavlen mod Holsteinborgvej står

Zarepta
Land, Land! Hør Herrens Ord

Zarepta henviser til det gamle testamente, 1. kongebog kapitel 17, som handler om, at Herren sendte Elias til Zarepta, hvor han mødte en fattig enke, som blev velsignet, så melet i hendes krukke og olien i hendes dunk ikke slap op, selvom hun bagte et brød til Elias af det, hun troede var hendes sidste mel og olie.
“Land, Land! Hør Herrens Ord” er fra Jeremias’ bog, kapitel 22, 29. Profeten forudsagde i dette kapitel rigets undergang og templets ødelæggelse.

Missionshuset var hjemsted for indre missionskredsen i Bisserup. I huset var der tidligere møde en gang om måneden med en udenbys missionær. Han kom et par dage før, boede hos formanden og gik rundt og talte med folk og fortalte om mødet. Hvert efterår blev der holdt missionsuge med en ny taler hver aften. Også om efteråret var der en tema bedeuge med bedemøde, hvor der blev bedt for noget bestemt. Opgaven med at lede bønnen gik på omgang.

Skærtorsdagaften holdt KFUM/K fest for de unge, hvor der var fuldt hus. Salen blev fint pyntet med forårsblomster – et år var det violer.

Den store årlige begivenhed var juletræsfesten 3. juledag, som samlede hele byen. Der gik en liste rundt i byen, hvor man skrev sig på. Missionskredsen samledes nogle aftner inden for at klippe julestads. På selve dagen samlede læreren børnene i den lille sal, indtil dørene blev åbnet til den store sal med træet, hvorefter alle gik rundt om træet og sang Her kommer Jesus dine små.

I efterkrigsårene frem til 1956 blev der holdt skole for de små i salen.

I løbet af 1970erne blev den før så store missionskreds i Bisserup væsentlig mindre, og de traditionsrige møder og arrangementer ophørte efterhånden.

Fra 2015 har Bisserup Byting lejet det lille lokale mellem entreen og køkkenet og har her indrettet et landsbykontor og bogcafe, BISkoppen, som er åbent tirsdag- og torsdag eftermiddag og lørdag formiddag.

BISkoppen bliver drevet af borgere i Bisserup og tilbyder forskellige ”håndsrækninger”: it-hjælp, fælleskørsel, hjælp i hus og have, lektiehjælp og hjælp med sygt barn. Herudover holdes forskellige temadage som bytte-plante-dag, strikkedag og presseæbledag.

BISkoppen råder også over diverse effekter til udlån som barnevogn, højstol, børnecykler og en højtryksrenser.
I cafeen kan købes kaffe/te og hjemmebag og her kan lånes bøger. Cafeen er blevet et naturligt samlingssted i byen, hvor man mødes på tværs af generationer.

Den 1. juni  2019 købte foreningen Bis’koppen af Indre Mission.

Bytteplantedag

Presseæbledag

strikkedag

julecafe
2011
Indgang med forstue
Huset er indrettet med forstue, stue, køkken og sal. I salen står orgel og talerstol. Bag talerstolen en skærm med et maleri, der skildrer Jesus på korset mellem de to røvere. Maria og Maria Magdalene står ved korset. Maleriet er malet af Kurt Jensen i 1957. Han var uddannet håndværksmaler, og i forbindelse med at han malede salen, malede han på eget initiativ korsfæstelsesmaleriet
Det lille hus mod vest var oprindelig hestestald. Her holdtes senere søndagsskole, og i dag mødes sognets ældreklub her.