Holsteinborgvej, matr. 39

Matr. nr. 39

Ca. 1800 husmandshus med jord (matr. nr. 29) syd for Hvirvilsvej

1829-1839 skole

Huset lå overfor Holsteinborgvej 203. Det blev revet ned i 1920erne.

1. Fra sidst i 1700 tallet og til 1809 boede madame Voss i huset. Hun var ifølge folketællingen 1801 enke efter forpagter Voss. Hun døde i 1809.

2. Senere fæster snedker Husum huset.

3. Han døde i 1829 og blev efterfulgt af snedker Didriksen.

Samtidig inddrog grev Frederik Adolph Holstein en stue i huset til skolebrug. Her underviste en søn af lærer Jensen, Rude skole, Bisserupbørnene. Johan Henrik Jensen var netop blevet færdig på seminariet og boede hos forældrene i Rude. Det fortælles, at han kom ridende til og fra Bisserup hver dag. I 1839 skulle han afløse sin far i Rude skole, og der måtte så findes en mere permanent løsning på skoleforholdene i Bisserup. Løsningen blev, at den kro, grevskabet i 1833 havde ladet bygge på toppen af Skolebakken, blev ombygget til skole. Her gik børnene i Bisserup i skole indtil 1956, da skolen blev nedlagt. (Nu “Fjordbakken” Skolebakken 1).

Snedker Didriksen døde i 1846, og hans kone Kirstine Nielsdatter (hun var en datter af afdøde husmand Niels Jensen, Holsteinborgvej 215) blev boende, fra ca. 1860 med sønnen Kristian som husbestyrer. Efter hendes død overtog Kristian Didriksen huset, og hans niece Hanna fra Menstrup blev husbestyrerinde. Hendes mor var en søster til Kristian Didriksen.

Kristian Didriksen døde i 1919. Han havde i mange år været magasinforvalter på Holsteinborg og dræningsmester af Bisserup.

Jordlodden overgik først til skomager Hans Christensen, Holsteinborgvej 206 og i 1937 til husmand Hans Hansen, Strædet, og den udgik senere af matriklen.

Hanna boede i huset endnu ved folketællingen i 1925.

 

 

 

Kristian Didriksen og Hanna foran huset

Af brandforsikringen fra 1832 fremgår det, at huset i 1832 var blevet forlænget med 2 ½ alen mod syd ”til udvidelse af den i dette hus indrettede skolestue”.