Lodsstien 16

Matr. nr. 1r

Hus ved havnen uden jord, oprindelig bødehus.

1. Bygget 1900. Det vides ikke af hvem. Måske af Martin Jensen der var formand for Fiskeriforeningen fra 1909-1916 og derefter flyttede til Korsør.

2. Fiskerne Jacob Nielsen og Albert Nielsen begyndte at fiske sammen i 1921 og erhvervede bødehuset, som de udvidede omkring 1930.

Albert Nielsen døde i 1942, og Jacob Nielsen overtog så deres fælles fiskeri på den betingelse, at Albert Nielsens søn Bent skulle overtage efter Jacob, når han stoppede som fisker. Det gik også planmæssigt bortset fra, at Jacob Nielsen i 1964, to år før sin død, kom til at sælge bødehuset til ”Bageren”. (Se Måske i morgen, side 57)

3. ”Bageren ” byggede derefter bødehuset om til beboelse.

4. Bent Jørgensen købte det gamle bødehus, som nu har status som sommerhus.

Jacob Nielsens kone Petroline og datter Inge på besøg i bødehuset ca. 1928.

 

 

 

2015
1930

1910