Strædet 11

Matr. 12a og tidligere matr. 35

Matr. 12a

Ca. 1800 husmandshus med et vænge (Fasanvej 9-14) samt jordlodden 12B (den nordligste del af Dalstrøget).

1. Først i 1800tallet fæstede Johannes Christensen huset og jordlodden. Om ham ved vi ikke noget.

2. Efter ham fæstede bødker Franz Kürstein huset, mens dyrlæge Jørgen Hansen fæstede jordlodden. Hvorfor denne deling fandt sted, er ikke oplyst. Franz Kürstein kom til Bisserup mellem 1814 og 1816. Hans kone Gundel Maria Hemmert døde i 1830, og han giftede sig igen i 1834 med Birgitte Møller fra Assens. Hun var enke efter snedker Andreas Husum, Bisserup, som døde i 1829. Birgitte Møller levede derefter som almisselem, indtil hun blev gift med Kürstein.

Da Franz Kürstein døde i 1838, overtog sønnen Hans Peter Kürstein, der også var bødker, fæstet, og Birgitte Møller blev boende på aftægt indtil sin død i 1857.

Hans Peter Kürstein blev i 1840 gift med Engelke Dorothea Rostgaard fra Høve. Allerede i 1841 døde Hans Peter Kürstein imidlertid, og den unge enke giftede sig i 1842 med bødker Hans Frederik Olsen. Han lånte i 1847 100 rbd. i Holsteinborg Sparekasse. Han gav sikkerhed i 1. prioritet og stillede tillige murermester Rostgård i Høve som selvskyldnerkautionist. (Aage Lambert Jensen: “150 år med Sparekassen for Grevskabet Holsteinborg og Omegn”). Deres søn Frederik Adolf Olsen var også bødker, og han overtog huset efter faderen, der døde i 1902. Engelke Dorothea, døde allerede i 1873.

En stor del af 1800tallet boede endnu en familie til leje i en del af huset. Fra 1838-1840 var det væver Peter Christian Fischer. Han var søn af Andreas Albrecht Fischer, der var gæstgiver i Bisserup fra 1833 til 1842. Først i den nye kro på Skolebakken, og da Bisserup skole rykkede ind i den, så i den også nybyggede kro ved havnen (Bisserup Havnevej 66). Derefter væver Hans Jørgensen. Han blev i 1876 efterfulgt af arbejdsmand Anders Nielsen. I 1884 overtog Andreas Steffensen efter Anders Nielsen, og i 1891 fulgte Lars Nielsen efter Andreas Steffensen. Lars Nielsen flyttede i 1904 til Bisserup Byvej 24 (se denne).

Frederik Adolf Olsen blev den sidste bødker i huset. Hans datter Dorothea og hendes mand Hans, der var landmand, købte huset af Holsteinborg i 1923 og samtidig erhvervede de jordlodden matr. 30a. I 1937 yderligere jordlodderne matr. 16b og 29 fra skomager Hans Christensen, Holsteinborgvej 206, samt nabohuset matr. 35, der blev til indrettet til høns og grise.

Hans og Dorthea solgte jorden fra i 1947.

Allerede fra 1937 havde de lejet værelser ud til Musses pensionatsgæster, og det blev meget populært at bo hos dem i Strædet. Stefan Islandi boede hos Hans og Dorothea. Hans kone og børn boede i “Fermaten” på Gl. strandvej.

3. Ib Christensen

4. I 1983 købte Marianne og Dick Normann huset.
Deres børn overtog det i 2001 .

Det lille hus mod vest, tidl. matr. 35 nu også matr. 12a

Ca. 1800 hus uden jord ejet af Kvislemark præsteembede

I 1859 blev det købt af Holsteinborg

1.Først i 1800tallet boede Hans Hansen i huset.

2. Fra 1834 boede kurvemager Lars Hansen i huset med sin familie. Da Lars Hansen i 1866 blev enkemand, kom han på aftægt hos datteren og svigersønnen, Marie og Jens Mortensen, der var blevet gift i 1860 og havde boet i huset siden. I 1876 døde Marie Mortensen, og Jens Mortensen blev i 1877 gift anden gang med Ane Hansdatter. Lars Hansen var på aftægt til sin død i 1886.

I 1904 døde Jens Mortensen. Hans enke beholdt huset, men boede i de sidste år inden sin død i 1920 hos en datter i Karrebæk.

3. I 1921 var fisker Carl Larsen, der var søn af Jørgen Larsen, Strædet 13, flyttet ind i huset med sin familie. De boede her kun nogle år, hvorefter de flyttede ind i den midterste lejlighed i Magasinbygningen på havnen (Bisserup Havnevej 83).

Hvem der herefter har boet i huset, indtil Hans Hansen købte det i 1937, vides ikke.

2013
Det lille hus “kurvemagerens hus”,
Hans og Dorthea 1957, Om Hans og Dorothea: se interview i Træk af Bisserups historie

Tegning: Mads Stage