Strædet 13

Matr. nr. 2c

Ses på kort 1781, tolænget – og kort 1806, trelænget.
I dag tolænget, men modsat 1781.

Ca. 1800 hus med gårdsplads + vænge

1. I 1802 fæstede tømrer fra Tornemark Jacob Jensen, kaldet Jacob Hugger, huset efter afdøde skovfoged Christian Frederic. (Død 1798).
To døtre, Ane og Sidse, blev efter hinanden (i 1829 og 1831) gift med Jens Hansen, Vængegård.
Jacob Jensen havde udover hus og vænge også en jordlod, matr. 2a, som efter hans død først overgik til kroen på Skolebakken og derefter til skolen samme sted.
Ifølge brandforsikring bestod ejendommen i Jacob Jensens tid af et stuehus, samt det østre hus, det nordre hus, en tilbygning og et brøndsted.
Jacob Jensen døde i 1826, hans enke Ane Nielsdatter i 1834

2. Efter Ane Nielsdatters død overtog Mette Kirstine Petersen, enke efter skolelærer i Tornemark Peter Petersen, huset. Hos hende boede “kostgængerske” Wilhelmine Johanne Kastenschjold, 29 år, der havde været “fjollet fra barn”.
En datter af Mette Kirstine Petersen blev i 1844 gift med lærer Bjarnesen i Bisserup

3. I 1847 flyttede havearbejder på Holsteinborg Lars Jørgensen, og hans kone Kirsten Jensdatter ind i huset. De boede der til deres død, og deres efterkommere har boet i det lige siden.
Sønnen Jørgen Larsen, havearbejder på Holsteinborg (1853 – 1927) og hans kone Anna Larsen (1865 – 1957).
Deres datter Marie Larsen (1897 – 1978) og hendes mand Marius Larsen (1897 – 1972).
Marie og Marius Larsen købte i 1952 ejendommen af Holsteinborg og samtidig overførtes jord fra matr. 34, Holsteinborgvej 205, så Strædet 13 blev et husmandsbrug.
1972 overtog deres dattersøn tømrer Ole Petersen ejendommen. Da var jorden blevet skilt fra igen.
Marie Larsen fortæller (bånd i Bisserup Lokalarkiv), at stuehuset siges at være fra en gård. Enten Vængegård eller Vrængegård. Det er over 200 år gammelt.
Hun fortæller videre, at Lars Jørgensen arbejdede for købmand Hecht og var formand  på købmænddenes kornmagasin ved havnen. Kornmagasinet blev revet ned sidst i 1890erne (Se Lodsstien 11) . Hendes far, Jørgen Larsen, gik som dreng med farfaderen, Lars Jørgensen. til Slagelse efter lønninger.

Strædet af Svend Aage Møller. På maleriet ses Strædet 11 og 13.Svend Aage Møller, født 1896, var under krigen “under jorden” i Pension Musse.

 

 

 

 

 

 

2013
2013
Margrethe Pedersdatter, “Syge Margrethe” 1839 – 1914.
Datter af husmand, uden jord, Peder Jørgensen i Bisserup.
Fra 1863 var “Syge Margrethe” i pleje hos først Lars Jørgensen
og Kirsten Jensdatter og derefter hos Jørgen og Anna Larsen.

LÆS HER ARTIKEL OM SYGE MARGRETHE H.C.ANDERSENS EVENTYRMODEL FRA BISSERUP