Strædet 5

Matr. nr. 15a

1800 husmandshus med jordlod matr.15b, del af nuværende Østengen og Fjordbakken.

Et af de tre husmandshuse, der blev oprettet i Strædet i forbindelse med udskiftningen i 1799.
Her lå indtil udskiftningen en gård, som flyttede ud på Bisserup mark. Den fik matr. nr. 6 og blev kaldt Vrængegård.

1. Første fæster var Jørgen Jørgensen. Hans far, Rasmus Jørgensen, fæstede nabohuset matr. nr. 14a, det andet af de tre nye husmandshuse.
Fra 1846 overtog Jørgen Jørgensens søn, Rasmus Jørgensen, fæstet. Faderen gik på aftægt og døde i 1855.

2. I 1863 overtog Hans Berthelsen hus og jordlod, efter at Rasmus Jørgensen ved dom var blevet frakendt huset. I 1880 boede Rasmus Jørgensen og hans kone i kommunehuset. (Se Holsteinborgvej 226). Rasmus Jørgensen døde i 1887.

3. I 1877 skiftede huset igen fæster, idet Niels Andersen fæstede det fra det år.

I 1917 overtog hans søn, der også hed Niels Andersen stedet. Forældrene blev boende.
Niels Andersen junior havde arbejdet som fodermester rundt i landet. I 1903 var han i Øster Starup, Vejle, hvor han blev gift med Johanne Sørensen og sønnen Sigvald blev født. Fra 1911 var han på Spjellerup gård, og herfra flyttede han til Bisserup i 1917.

I Bisserup var han sognefoged og fra 1921 til 1957 regnskabsfører i Brugsen.

Han købte huset og lodderne matr. nr. 15b + 16a af godset i 1923.

I 1946 solgte han stedet til Oscar Jensen. Niels Andersen havde forinden, i 1943, købt Byvej 13, og der flyttede han og hans kone hen. Han døde i 1962, hun i 1965.

4. 1946 Oscar Jensen

5. 1955 Lailas forældre

6. Else og Kurt Nielsen

2011 Deres datter Susanne Nielsen

Niels Andersens guldbryllup 1926

 

 

 

 

Første række midtfor: Niels Andersen senior og hans kone Dorothea med et ukendt oldebarn

Ved siden af Niels Andersen senior sidder datter Christiane, sønnen Christian og yderst til venstre sønnen Niels Andersen junior.

Lige bag Niels Andersen junior står hans søn Sigvald, fisker og senere tolder i Bisserup, og hans kone Johanne.

Bag ved dem på øverste række står Svend, Esther, hendes mand, Dagny og Frede, Niels Andersen juniors børn

Lige bag Christiane står sønnen Karl. Mellem Christiane og Niels Andersen senior står Christianes datter Hansine og bag Niels Andersen senior står Christianes mand Frederik Nielsen., husmand på Gl. Strandvej 33

Ved siden af Dorothea sidder datteren Marie og ved siden af hende sønnen Jens Andersen

Bag ved Jens Andersen står Verner, søn af Niels Andersen junior, senere kommis i Brugsen

2013
2013