Strædet 1

Matr. nr. 16a

Ca. 1800 lå der på matriklen et husmandshus. Til huset hørte jordlod matr. nr. 16b, del af det nuværende Dalstrøget og Hvirvilsvej. Huset var et af de tre husmandshuse, der blev oprettet i Strædet i forbindelse med udskiftningen i 1799. Her lå indtil udskiftningen en gård. Den blev flyttet til Byvej, fik matr. nr. 11 og blev kaldt Vængegård (Bisserup Byvej 40 og 42).

1. I 1803 fæstede Lars Nielsen fra Lindesgård i Skafterup det hus, der var blevet bygget på matriklen af Morten Larsens enkes nedbrudte gårds stuelænge samt den tilhørende jordlod. Lars Nielsen, der også var bødker, døde i 1833, 66 år gammel.

2. Væver Peder Jensen fæstede herefter ejendommen, samtidig med at han blev gift med Lars Nielsens datter Mette. Peder Jensen var født i Gimlinge i 1817, søn af smed Jens Jensen, der flyttede til Bisserup mellem 1817 og 1821. Peder Jensen døde i 1866, og hans søn væver Jacob Pedersen overtog fæstet. Han døde i 1929. En anden søn, Lars Pedersen, boede Holsteinborgvej 207 – 209, men flyttede ca. 1925 ind hos broderen i Strædet og blev boende der til sin død i 1928.Fra ca. 1920 til 1925 havde fisker Th. Burmann boet til leje hos Jacob Pedersen med sin familie.

3. Efter Jacob Pedersens død overtog Niels Andersen, junior, Strædet 5, matr. 16A. Huset blev revet ned på et tidspunkt, og jordlodden matr. 16 b overgik til Holsteinborgvej 206.

4. I 1966 købte Philip Henriksen, Vrængegård, grunden og byggede et parcelhus, hvor han boede til sin død i 1972.

5. Herefter købte Johannes Larsen, Tangegård, huset, hvor han boede til sin død 1990

6. 1990 – 1994 Villy Larsen

7. I 1994 købte Annette Rasmussen huset.

Jacob Pe’sen