Voldstien 8

Matr 1n

Fiskerhus
Bygget 1881.

1. Fisker Lars Hansen (1857–1933) byggede selv huset. Der er bl.a. brugt bundgarnspæle i gulvene. Lars Hansen var søn af kalkbrænder og fisker Hans Christensen, og sønnesøn af fisker Christen Larsen. Han var gift med sin kusine Elizabeth Christine Jensen (1862– 1936). Hendes mor var en søster til Hans Christensen. De blev gift i 1885, og huset blev bygget til de nygifte. Tømreren Peter Henriksen, Skafterup, der byggede huset, har skåret sit navn i en af bjælkerne. Han var den ene forlover ved brylluppet.
Lars Hansen bødede garnene på loftet. Der var en dør i gavlen til at få garnene ind på loftet. Døren har været der, indtil den nuværende ejer for nogle år siden fornyede gavlens beklædning af træspån og sløjfede døren. Lars Hansen fik et bødehus overfor huset på den nuværende legeplads, da sønnerne kom med i fiskeriet. Det blev senere revet ned.

2. I 1931 købte Knud og Karen Hansen huset af Holsteinborg. Knud (1899–1973) var søn af Lars Hansen. Han fiskede sammen med broderen Johs. Cornelius (1894–1962) med skibet “Falken”. Om sommeren lejede Knud og Karen ud til turister og boede selv i det lillebitte hus helt ud til Voldstien. Knud var kommunist og kørte om søndagen på cykel rundt med 4–6 “Land og Folk”.

3. I 1984 købte Lone og Niels Langkilde huset af familien, efter at det havde været lejet ud nogle år til Bent Østergaard.

Knud og Johannes Hansen med en kæmpe pighvar. Måske fotograferet foran deres nu nedrevne bødehus?

 

 

 

Bolsjevikkerne på Rådhuspladsen i København 1919. Lars Hansens fem sønner. Fra venstre ses Johannes, Sivert (1889 – 1941) sporvognsarbejder i København, Hans, Jens og Knud. Hans og Jens fiskede fra Korsør
2011
Tidligere var der en dør gavlen istedet for vinduet. 2011
Lars Hansen afbarker pæle på Voldstien foran huset.