Browse Måned

november 2019

Julecafe

Hyggelig og velbesøgt julecafe med mange fine ting til salg. Gløggen var som vanlig stærk og god til de lækre æbleskiver. Tak til  Bytinget, Eva og alle som bidrog til endnu en dejlig dag i Forsamlingshuset.

Juletræet tændes ved Brugsen

Søndag d. 1. December v. Brugsen i Bisserup klokken 16.30.
Julemanden kommer helt sikkert forbi med overraskelser til børnene. Til de voksne er der varm gløgg og Knud Strandby spiller musik, og vi synger julen ind.
Brugsen i Bisserup håber at alle børn vil medbringe deres julesokker, så de igen kan pynte i Brugsen i hele December. De fyldte sokker vil kunne afhentes af børnene igen inden Jul.
Dagli´ Brugsen Bisserup & Bytinget

ILDSJÆLE FRA BISSERUP OG KORSØR FÅR PROJEKTSTØTTE FRA @REALDANIA

19/11 2019
Danmarks byggende ildsjæle sprudler med projektidéer, som rækker ud til lokalsamfundet, styrker fællesskabet og understøtter en bæredygtig udvikling. Nu får 19 nye ildsjæleprojekter – heraf to fra hhv. Korsør og Bisserup – en økonomisk håndsrækning fra Realdania, så de kan blive ført ud i livet. Det sker som en del af Realdanias ildsjælekampagne, Underværker.
/ I Bisserup står foreningen BIS’koppen klar til at istandsætte byens bevaringsværdige missionshus, så det kan rumme bykontor med aktiviteter for alle aldre – fra frivilligcafé til bogudlån, stikkeklub, musik, teater og meget andet.
/ Og i Korsør vil foreningen Korsør Bios Venner renovere og modernisere verdens ældste biograf fra 1908, så stedet også fremover kan fungere som samlingssted for byens kulturliv og være et alternativ til storbyens metervareoplevelser.
Sådan lyder idéerne bag to projekter fra Syd- og Vestsjælland, som nu kan blive til virkelighed med støtte fra Underværker – Realdanias kampagne til ildsjæle i det byggede miljø. Siden 2014 har kampagnen bidraget med en økonomisk håndsrækning til mere end 145 frivillige projekter. Nu er yderligere 19 projekter et skridt videre mod realisering – og heriblandt altså også projekterne i Bisserup og Korsør.

Fælles for alle de valgte projekter er, at ildsjælene bygger, istandsætter og ombygger bygninger og byrum som springbræt til øget lokalt fællesskab, nye aktiviteter og bæredygtige løsninger.
”I Realdania er vi glade for endnu en gang at kunne bakke op om den frivillige indsats. Ildsjæle gør noget ved sagen og har modet til at gå nye veje, og det er værd at hylde. Det har været en fornøjelse at læse de mange ansøgninger fra hele landet, og vi glæder os nu til at følge projekterne i Korsør og Bisserup blive til virkelighed,” siger Astrid Bruus Thomsen, programchef i Realdania.

De to projekter er valgt blandt i alt 110 ansøgere fra hele landet. Mens Korsør Bios Venner kan se frem til 450.000 kr. i støtte, får Foreningen BIS’koppen 1.000.000 kr. til istandsættelsen af missionshuset.

Ny ansøgningsrunde på vej
For ildsjæle med en god projektidé er endnu en mulighed for at byde ind. Næste ansøgningsrunde har frist den 27. marts 2020. Følg med på Underværker.dk, i kampagnens nyhedsbrev og på Facebook.

Et eksternt bedømmelsesudvalg har bistået Realdania med udvælgelsen. Se alle de udvalgte projekter på http://www.xn--undervrker-i6a.dk/
Yderligere oplysninger
Foreningen Korsør Bios Venner, Charlotte Kaas, tlf. 60 49 34 96
BIS’koppen, Kirsten Lichtenberg, tlf. 51 51 00 26
Programchef i Realdania Astrid Bruus Thomsen, tlf. 29 69 52 23

FAKTA

Om projekterne fra Korsør og Bisserup
• Nye rammer i verdens ældste biograf, Korsør, Slagelse Kommune
Foreningen Korsør Bios Venner ønsker at renovere og modernisere verdens ældste biograf fra 1908, så publikum også fremover kan opleve biografens kulturhistorie. Biografen er et samlingssted for kulturtiltag i Korsør og er et alternativ til storbyens metervareoplevelser.
Støttebeløb: 450.000 kr.
• Nyt liv i tidligere missionshus, Bisserup, Slagelse Kommune
Foreningen BIS’koppen vil istandsætte og modernisere det 100 år gamle bevaringsværdige missionshus, så det kan rumme bykontor med aktiviteter for alle aldre, fx frivilligcafé, bogudlån, bedstemorordning, strikkeklub, mødreklub, musik og teater for landsbyens borgere.
Støttebeløb: 1.000.000 kr.

Om de øvrige sjællandske projekter

• Fælleshus under klimaskærm, Melby, Halsnæs Kommune
Foreningen Andelsgaarden vil bygge en helt ny type fælleshus under et drivhus, der fungerer som en klimaskærm. Fælleshuset skal forene fællesskab, oplysning og produktionen af klimavenlige grøntsager under samme tag. Fælleshuset bygges og indrettes ved genanvendelse af materialer fra den gamle lade.
Støttebeløb: 1.000.000 kr.
• Drivhus i Hørgårdens Byhave, Amager, Københavns Kommune
Ved hjælp af et nyt drivhus og udekøkken skal Hørgårdens Byhave være et lokalt omdrejningspunkt for grønne fællesskaber, madproduktion, sundhed/ernæring og give bymennesket et roligt og frodigt samlingspunkt. Opførelsen vil overvejende ske med genbrugsmaterialer.
Støttebeløb: 400.000 kr.
• Opbevaring af hjemløses ejendele, København NV, Københavns Kommune
Efter en ombygning af Kompasset er der ikke længere plads til de store skabe, der huser de udenlandske hjemløses ejendele. Kompasset ønsker derfor at opføre et isoleret skur i fællesskab med Kompassets brugere, så hjemløse kan tilgå deres sager, tørre tøj og få en snak om sorger og glæder under halvtag.
Støttebeløb: 500.000 kr.

Om de jyske projekter:

• Kystterrasser Lildstrand, Lildstrand, Thisted Kommune
Lokale borgere, fiskere og sommerhusejere er gået sammen om at anlægge kystterrasser på landingspladsen i Lildstrand – stedet, hvor lokale og turister mødes. Kystterrasserne skal være en arkitektonisk attraktion og skabe mere sikkerhed for stedets forskellige brugere.
Støttebeløb: 1.000.000 kr.

• Platform X, Nørager, Rebild Kommune
En gruppe unge fra elev- og centerrådet på den lokale skole vil skabe et sceneområde, relaxområde og et være- og lærested for aktiviteter på tværs af byens tiltag – fra revy til kulturskole, foredrag, små lokale koncerter til udendørs teater. Dette placeres på ’eXperiment’, et allerede eksisterende ungedrevet udemiljø til gavn og inspiration for alle byens borgere.
Støttebeløb: 250.000 kr.

• Hop i Fjorden – friluftsliv for alle, Kolding, Kolding Kommune
Vinterbadeklubben ’Hop i fjorden’ etablerer cirkelslag og boardwalk, der binder omklædnings- toilet- og saunafaciliteter sammen med eksisterende badebro. Visionen er at sikre de rette rammer for et attraktivt friluftsliv ved Kolding Fjord, så endnu flere får lyst til og glæde af den rige natur og områdets mange muligheder.
Støttebeløb: 700.000 kr.
• Kronjyllands Tech Mekka, Bjerregrav, Randers Kommune
I en tilbygning til byens sportshal etableres et teknologisk mødested, hvor man mødes på tværs af generationer for at eksperimentere, lege, lære og udvikle på kryds og tværs med alt fra robotter, VR, 3D-print, e-sport, droner og automatik.
Støttebeløb: 350.000 kr.
• Købmandsbutik og medborgerhus, Tandslet, Sønderborg Kommune
Lokale borgere vil renovere og ombygge en tidligere købmandsbygning og tidligere bank til fælleshus. Målet er bl.a. at bevare den lokale indkøbsmulighed, hvor der også kan afhentes receptpligtig medicin og sendes og afhentes pakker. Købmanden er med til at sikre, at landsbyen fortsat vil være et attraktivt sted at bo.
Støttebeløb: 900.000 kr.

• Maritime Faciliteter – Kammerslusen ved Vadehavet, Ribe, Esbjerg Kommune
Ribe Sejlklub vil etablere en flydebro i lærketræ og et fælleshus ved Kammerslusen ved Vadehavet. Stedet rummer potentiale som porten til Vadehavet og som et formidlings-, undervisnings- og oplevelsessted. En ny bådebro og fælleshus kan formidle stedets fugleliv, den historiske sejlads i Ribe, stormfloder og de begyndende klimaforandringers betydning for området.
Støttebeløb: 250.000 kr.
• Remisen Skjern, Skjern, Ringkøbing-Skjern Kommune
En gruppe lokale unge vil omdanne en ikonisk rundremise i forfald til værested med musik, teater, stand-up, brætspilsaftener, studiesparring etc.
Støttebeløb: 850.000 kr.
• Rofærgehavn og garnhus i Oddesund N., Oddesund N, Struer Kommune
Lokale borgere drømmer om at renovere det stærkt forfalde garnhus i Rofærgehavnen. Huset blev tidligere brugt som den sidste bundgarnsfiskers værksted og tjærested. Huset skal blandt andet gøres anvendeligt til formidling af områdets kulturarv.
Støttebeløb: 640.000 kr.

Fyn og Langeland:

• Nyt tag på Fiskeriets Hus, Bagenkop, Langeland Kommune
Fiskeriets Hus ønsker at fremtidssikre den gamle havnesmedie fra 1908, der fortæller fiskeriets historie gennem mere end 100 år. Bygningen skal renoveres for at sikre museets effekter og styrke turismen på det sydlige Langeland. Projektet understøtter formidlingen af fiskeriets og egnens kulturhistorie.
Støttebeløb: 200.000 kr.
• Skalleværket i Klintebjerg, Otterup, Nordfyns Kommune
Lokale borgere vil etablere et fælleshus på havnen i Klintebjerg. Huset skal være mødested for alle typer grupper med både aktiviteter på land og vand, fx lokalrådets møder, børnehavens dag i strandkanten og det sociale samlingssted for bådelauget og vinterbadere.
Støttebeløb: 1.000.000 kr.
• STORM Folke- og Naturgård, Håstrup, Faaborg-Midtfyn Kommune
Foreningen STORM vil etablere STORM Folke- og Naturgård i den fredede og kulturhistoriske hovedgård, Stormgården – en af Fyns store stråtækte bindingsværksgårde. Foreningen faciliterer kultur- og naturarrangementer og etablerer ’Storm Hulen’ til formidling af den lokale natur og fauna, samt café og folkesal til bl.a. koncerter og festivaler.
Støttebeløb: 1.000.000 kr.

• Værkstedsfællesskabet Aakilde, Vester Skerninge, Svendborg Kommune
En flok værkstedssøgende ildsjæle er gået sammen om at omdanne et tidligere andelsmejeri fra 1888 til et værkstedsfællesskab. Fællesskabet vil også skabe sociale arrangementer omkring teater, film eller musik. Målet er at fylde mejeriet med keramik, scenografier, bæredygtige byggematerialer og lyden af musik, grydelåg og podcastproduktioner.
Støttebeløb: 735.000 kr.

Bornholm:
• Eksperimentarium for cirkulær økonomi, Nexø, Bornholms Regionskommune
Den gamle produktionshal på 400 m2 i den tidligere møbelfabrik i Nexø skal være centrum for et reparationsfællesskab baseret på frivillige kræfter. Idéen er, at borgerne sætter kasserede ting i ’genbrugsen´, som frivillige kræfter derefter reparerer.
Støttebeløb: 300.000 kr.
Om kampagnen Underværker:
Siden 2014 har Realdanias kampagne Underværker målrettet støttet ildsjæleprojekter i det byggede miljø. Projektansøgningerne vurderes af et bedømmelsesudvalg bestående af:

• Julie Takla Helsted, chef for Saxogade
• Peter Sand, forretningsudvikler og direktør for Naturkraft
• Ane Cortzen, arkitekt, TV- og radiovært
• Finn Jorsal, projektmager og tidl. præsident for Friends of Cold Hawaii
• Balder Johansen, social entreprenør og leder af LOGIK & CO
Endelig tildeling af støtte sker ved Realdanias direktion på baggrund af bedømmelsesudvalgets anbefalinger.

Julecafe i Bisserup Forsamlingshus søndag d. 24. november kl 13-16

Årets julecafe byder  traditionen tro på hygge, boder, salg af hjemmelavet gløgg og varme æbleskiver i Bisserup Forsamlingshus..

Frank Guldagger underholder ved klaveret, så julestemningen er sikret. Der er boder med lokalt fremstillede julegaveideer og julepynt, såsom engle i forskellige materialer. Der er kurve og dekorationer i naturdesign hjemmelavede lys, børster fra Agersø . Ligeledes lækre småkager og marmelader, samt lune strikvarer til små og store. Iøvrigt findes en stand med sundhed på tuber og flasker, dog ikke lokalt fremstillet.

Bisserup Byting glæder sig til at byde velkommen til alle!

Loppeladen er åben for aflevering igen

Så er der nyt om loppeladen. Fra i dag har Bytinget igen lejet Strandes lade på hjørnet af Bisserup Byvej og Skafterupvej til opbevaring af lopper. Det betyder, at der igen er åbent for aflevering af lopper, og vi håber, at rigtig mange nu igen vil benytte sig af den mulighed.
Husk, at vi ikke modtager hårde hvidevarer, store tæpper og madrasser og at tingene skal være i pæn stand.
På arbejdsudvalgets vegne
Alice Jelen

Foreningspris?

En forening der er noget særligt og som er indenfor det “gamle” Skælskør Kommune. Indstilling sker ved at sende en mail til kontakt@skef.dk. Hent en brochure som denne i BIS’koppen, hvor du kan læse nærmere  Indstil senest 6/12

Bytingets årsmøde

Et veltilrettelagt årsmøde og en livlig debat om det fremtidige arbejde i arbejdsudvalget. Det væsentligste emne var spørgsmålet om  borgerinddragelse i fremtidige projekter i Bisserup i samarbejde med kommunen.  Der blev efterlyst frivillige udover arbejdsudvalget, som vil melde sig som arbejdskraft/tovholder til de forskellige aktiviteter der foregår i Bytingets regi.  Der vil blive lagt skemaer i Bis’joppen som man kan skrive sig på.

2019/2020
Alice, Ellen Margrethe, Jens, Lillan, Andres, Knud, Lone
Kirsten M, Jette, Kirsten S

 

Dagsorden til Bytingets årsmøde

HUSK HUSK Årsmøde i Bisserup Byting den 8. november 2019 kl. 19.00 i Bisserup Forsamlingshus

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab og budget
 5. Fremtidig virksomhed
  Herunder drøftelse af følgende:
  Hvordan forholder Bytinget sig til de nye strømninger i samfundet/Slagelse Kommune om borgerinddragelse
  Hvordan ser Bytinget gerne, at arbejdsudvalget håndterer disse strømninger
 6. Indkomne forslag
  plakatsøjle ved Brugsen
  Toni Andersen foreslår, at der opsættes en plakatsøjle i nærheden af Brugsen.
  Plakatsøjlen bør forbeholdes opslag fra arbejdsudvalget
 7. Nedsættelse af stemmeudvalg
 8. Valg af 2-6 medlemmer til arbejdsudvalget + 2 suppleanter
  På valg er:
  Lillan Garby – genopstiller
  Jette Elverdam – genopstiller
  Lone Langkilde – genopstiller
  Annalisa Pedersen – ønsker ikke genvalg
 9. Valg af 2 revisorer
 10. Eventuelt

Tilskud til Folkeoplysningsprojekter

Kære Bisseruppere

Jeg får jævnligt henvendelser fra Slagelse Kommune med gode inspirerende arrangementer som afholdes indenfor kultur og fritids området.
Lige nu er der en oplysning om at der kan søges midler fra Folkeoplysningspuljen inden 29. november.
Som Bytingets arbejdsudvalgs kontaktperson til Slagelse Kommune har jeg en mailliste over mennesker i Bisserup, som ønsker at jeg videresender til dem.
Vil du med på min liste kan du skrive til mig på Kirstenmoeldrup@gmail.com

Kærlig hilsen
Kirsten

Her er et eksempel på noget jeg har modtaget:

Søg om tilskud til Folkeoplysningsprojekter           

 Folkeoplysningspuljen på 2,8 millioner kroner er nu åben for ansøgninger. Der er ansøgningsfrist fredag den 29. november.                  

 Nu kan du søge om tilskud til folkeoplysningsprojekter! Slots- og Kulturstyrelsen har nemlig åbnet for en pulje på 2,8 millioner kroner til folkeoplysningsprojekter, som folkeoplysende foreninger, organisationer og privatpersoner kan søge til at fremme folkeoplysning.

 Indsatsområdet retter sig mod projekter, der har til formål at tiltrække nye deltagere til folkeoplysningens aktiviteter, for eksempel gennem projekter, som skaber nye folkeoplysende rum eller folkeoplysende rum på nye steder.

 Projekterne skal have fokus på, at de folkeoplysende aktiviteter gøres mere relevante for flere borgere, og at folkeoplysningen kommer ud af sine vante omgivelser både geografisk – for eksempel i nye lokalområder – eller ved at udforske nye formater for folkeoplysningen.

 Du kan læse mere om puljen og søge den her: https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/folkeoplysningspuljen-1/

 • 1
 • 2