Forsamlingshus

Bisserup Forsamlingshus. Generalforsamling.

Der indkaldes til generalforsamling
Onsdag d. 17. april 2024 kl. 19.00.

Generalforsamlingen afholdes i Forsamlingshuset. 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Regnskab 2023.
 4. Budget 2024.
 5. Indkomne forslag, som skal formanden i hænde senest d. 3. april.
 6. 2 ændringsforslag til vedtægterne:
 7. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Vi vil sløjfe tilføjelsen ” i en lokal ugeavis”.
 8. Bestyrelsen på 5 medlemmer og 2 suppleanter ændres til 7 medlemmer.
 9. Valg af bestyrelse.

Nuværende bestyrelse:

Jan Møldrup, Jacob Borello Carlsen, Palle Jørgensen, Margit Pedersen.

Samt Søren Frederiksen, Lisbeth Højgård og Erika Nielsen som ikke modtager genvalg.

3 medlemmer vælges for 1 år.

4 medlemmer vælges for 2 år.

 1. Valg af 2 revisorer. På valg er Hanne Munk. og Anne Charlotte Harhoff.
 1. Valg af 1 revisorsuppleanter. På valg er Bjarne Kjems.

Jacob Borello Carlsen, formand.

Vedtægter med vedtægtsændringer, Regnskab 2023 og Budget 2024 ligger på hjemmesiden Bisserup.dk samt kan rekvireres hos kasseren på janmoeldrup@gmail.com

Vedtægter                             Regnskab 2023

Formueopgørelse

Budget

Bisserup Forsamlingshus flyer

Fakta om Bisserup Forsamlingshus:

Adresse
Bisserup Forsamlingshus, Skafterupvej 184, Bisserup, 4243 Rude.

Indretning
Bisserup Forsamlingshus er nyrenoveret i 2018/2019. Huset består af en stor sal på 104 m2 med klaver og en lille sal på 20 m2 adskilt af en foldedør. Desuden 2 toiletter samt 1 handicaptoilet. Stort køkken med køleskab, fryseskab, 2 komfurer med ovne, professionel opvaskemaskine, 4 kaffemaskiner, 2 el-kedler, termokander, vandkander, sukkerskåle, flødekander, salt- og peberbøsser samt blomstervaser og lysestager.
Der er 27 borde (á 120 x 90 cm), stole, bestik, diverse glas og porcelæn til 100 personer.
Der er ikke gryder og pander. Håndklæder, viskestykker, karklude, køkkenruller, toiletpapir og affaldsposer skal ligeledes medbringes.
Der er kørestolsadgang til huset via en rampe.
Udendørs terrasse med haveborde- og stole.
Stort lærred samt AV-udstyr. Adgang til internet.

 

 

 

 

 

 

Udlejning
Priser kan indhentes hos udlejer. – lisbeth@jltryk.dk, ring 40189476 eller sms 20401443
Særpris for andelshavere.
Forsamlingshuset udlejes til private, foreninger m.v.
Nøgle udleveres/ afleveres efter aftale med udlejer.
Betaling sker som anvist i lejeaftale og på faktura for lejemålet.

Oprydning
Forsamlingshuset skal efterlades i opryddet og fejet stand med stolene ophængt på bordene som foreskrevet på den ophængte anvisning. Enhver skade på bygningsdele og/eller inventar mv. skal anmeldes til Lisbeth Højgaard og erstattes ved betaling efter regning. I tilfælde af strømsvigt eller andre uheld rettes henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

Musik
I tidsrummet fra 1. april til 30. september skal der – af hensyn til Campingpladsens brugere – drages omsorg for, at evt. musik dæmpes til et rimeligt niveau efter kl. 23:00, hvor havedøren bedes lukket.


Andelsbevis til forsamlingshuset, tegnet af Mads Stage, kan købes hos Lisbeth Højgård. Andelsbeviset giver adgang til generalforsamling samt billigere priser ved leje. Pr. stk. 500 kr.

Forsamlingshusets bestyrelse :
Jacob Borello Carlsen, (formand), Voldstien 20, Bisserup, 4243 Rude. tlf. mobil 30357577
jacobborello@gmail.com
Søren Frederiksen, Bisserup Byvej 40, 4243 Rude. Tlf.:, 23931850
sf@egeskjold.net
Jan Møldrup, (kasserer) Hvirvilsvej 16, 4243 Rude tlf. 23439082 mail: janmoeldrup@gmail.com
Lisbet Højgaard, (udlejning) tlf. 4018 9476 (sekretær)Bisserup Havnevej 45, Bisserup, 4243 Rude. mobil 20401443
lisbeth@jltryk.dk
Erika Nielsen, Dalstrøget 6, 4243 Rude. Tlf: 3010 6861.
erikanielsen@live.dk
Suppleanter:
Margit Pedersen, Strædet 21 , 4243 Rude, Tlf. 28 26 37 63
Palle Jørgensen, Holsteinborgvej 232, 4243 Rude, Tlf. 31 21 74 47

Regnskab og budget 2022 – 2023

Vedtægter

Beretning generalforsamling 2018
Beretning generalforsamling 2019

Beretning generalforsamling 2020

Forsamlingshuset er ikke et forsamlingshus i traditionel forstand – det fungerer mere som et lokalt kultur-, aktivitets- og medborgerhus. Huset drives som en andelsforening med begrænset ansvar, den daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer.

Ejerforhold
Bisserup Forsamlingshus er en andelsforening med begrænset ansvar.