Gennemse Kategori

Generelt

Opstartsmøde vedr. Sundhedslandsbyer

Bisserup er blevet sundhedslandsby.♥️Hør om projektet og deltag i dialogen om, hvordan vi kan styrke vores mange eksisterende fællesskaber.🤩Kom gerne med nye tanker og ideer, der kan fremme sundheden for flere i Bisserup. Bemærk at der er gratis mad.😋Tilmelding er nødvendig af hensyn til, hvor meget mad vi skal bestille🤗tilmelding på
sundbisserup@gmail.com
Skriv om du er vegetar.

VIDENSKABSFOREDRAG I BIS’KOPPEN 9. APRIL KL. 19.00

IDENSKABSFOREDRAG I BIS’KOPPEN 9. APRIL KL. 19.00
Ig Nobel Prize
By Marc Abrahams and three prize winners
The Ig Nobel Prize is awarded for “peculiar research” that at first makes us laugh and then think deeply. Attend this lecture for a humour-filled dive into the prize-winning research. Meet Marc Abrahams and some of the recent prize winners.
NB. Dette foredrag er en særlig genre, en cocktail af videnskab og humor: oplev fire forelæsere med afsæt i den skøre pris ‘Ig Nobel Prize’ som er kendt under sloganet ‘first laugh, then think’. Du vil først høre prisens stifter, Marc Abrahams, fortælle om prisen og derefter vil tre af prisvinderne præsentere den forskning de fik prisen for. Det er svært i ord at beskrive Ig Nobel Prize – overvej at tage chancen og oplev det. (Foredraget foregår på engelsk).
Læs mere her https://ofn.au.dk/sted/
Der er offentlig og gratis adgang. Drikkevarer kan købes.

Strandrensning

Søndag den 14. april 2024 kl. 10.00 – 12.00

Vi mødes på Legepladsen på Voldstien

Bagefter er der pølser med brød, øl og vand

Arrangør: Bisserup Byting i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Slagelse Kommune

 

 

Forsamlingshusets generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling

Onsdag d. 17. april 2024 kl. 19.00.

Generalforsamlingen afholdes i Forsamlingshuset. 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Regnskab 2023.
 4. Budget 2024.
 5. Indkomne forslag, som skal formanden i hænde senest d. 3. april.
 6. 2 ændringsforslag til vedtægterne:
 7. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Vi vil sløjfe tilføjelsen ” i en lokal ugeavis”.
 8. Bestyrelsen på 5 medlemmer og 2 suppleanter ændres til 7 medlemmer.
 9. Valg af bestyrelse.

Nuværende bestyrelse:

Jan Møldrup, Jacob Borello Carlsen, Palle Jørgensen, Margit Pedersen.

Samt Søren Frederiksen, Lisbeth Højgård og Erika Nielsen som ikke modtager genvalg.

3 medlemmer vælges for 1 år.

4 medlemmer vælges for 2 år.

 1. Valg af 2 revisorer. På valg er

Hanne Munk.

Anne Charlotte Harhoff.

 1. Valg af 1 revisorsuppleanter. På valg er Bjarne Kjem

Jacob Borello Carlsen, formand.

Vedtægter med vedtægtsændringer, Regnskab 2023 og Budget 2024 ligger på hjemmesiden Bisserup.dk samt kan rekvireres hos kasseren på janmoeldrup@gmail.com

VIDENSKABSFOREDRAG I BIS’KOPPEN 19. MARTS KL. 19.00

Bomben
ved kernefysiker Hans Fynbo og videnskabshistoriker Kristian H. Nielsen
Atombomben kom til for over 75 år siden og præger stadig vores verden i dag. Hør både om hvordan bomben blev til og ændrede verden og om fysikken i hvordan atombomber virker. Bomben har ændret den måde vi lever på – spørgsmålet er: kan vi leve med bomben?
Læs mere her https://ofn.au.dk/sted/
Der er offentlig og gratis adgang. Drikkevarer kan købes.

Foredrag i Torsdagsklubben

 

Helle Kjems fra ”Det lille bitte galleri” gæster Torsdagsklubben i Forsamlingshuset. torsdag d. 14.  marts kl. 14-16

Hun vil blandt andet fortælle om sine år som sygeplejerske på forskellige hospices. Om livet, døden, glæden, sorgen og alt det, der ligger imellem. Alle er velkomne

 

Chaplinklubbben

Onsdag den 13. marts klokken 19.30 vises filmen “Martha”, som er en dansk folkekomedie af Balling og Bahs.
Martha er en rustbunke af et skib, som elskes af besætningen. Undervejs i sejladsen møder de den norske konkurrents skib Harald, et langt flottere og større skib end deres eget og så sker der noget.
Filmen bliver vist i Biskoppen, hvor der er åbent fra kl 19.00 og mulighed for at købe øl, vin og vand.
Prisen for forårssæsonen er 60 kroner – alle er velkomne – I dukker bare op.
På gensyn – filmudvalget.

VIDENSKABSFOREDRAG I BIS’KOPPEN 12. MARTS KL. 19.00

Hvor længe kan vi og vores celler leve?
ved aldringsforskerne Tinna V. Stevnsner og Kaare Christensen
Vi lever længere og længere, og vores helbred er bedre end tidligere generationers. Men kan det blive ved at gå fremad? Eller er vi ved at nå en grænse for menneskets livslængde og helbred? Få svar på dette og hør om aldring af kroppen og dens celler.
Læs mere her https://ofn.au.dk/sted/
Der er offentlig og gratis adgang. Drikkevarer kan købes.

VIDENSKABSFOREDRAG I BIS’KOPPEN 27. FEBRUAR KL. 19.00

JAGTEN PÅ DEN PERFEKTE VEJRUDSIGT
ved meteorolog Jesper Eriksen og vejr- og klimaforsker Eigil Kaas
Hvordan laver meteorologerne egentlig en vejrudsigt? Og hvilke mekanismer er det der styrer vejret og atmosfærens udvikling? Få svar på det og meget mere når to ”vejr-eksperter” fortæller om deres forskning og arbejde for at lave den perfekte vejrudsigt.
Læs mere her https://ofn.au.dk/sted/
Der er offentlig og gratis adgang. Drikkevarer kan købes