Lodsstien 3

Matr. 1o

“Lodshuset” Bygget omkring 1820.

Det er sandsynligvis det første hus, der blev bygget ved havnen. Til huset hørte en stald med skævt tag samt en svinestald.
Det oprindelige lodshus, der lå syd for det nuværende og var sammenbygget med dette, blev revet ned i 1930erne.
Den gamle stald med det skæve tag blev revet ned og genopført i 2004, men uden skævt tag.
Svinestalden blev – efter at have været indrettet til sommerbolig i en årrække og grunden udmatrikuleret – revet ned i 2005 for at give plads til det nye hus Voldstien 10.

1 Husets første beboere var Lods Jens Jensen (1792 – 1872) og hans kone Margrethe Jacobsdatter (1792 – 1846).
De kom fra Sletten ved Humlebæk og flyttede i 1815/16 først til Stignæs og så til Glænø, fordi Jens Jensen blev lods for den vestlige del af Smålanshavet. Derfra flyttede de til Bisserup, hvor Jens Jensen byggede Lodshuset og fik en jordlod ved Christiansholm.

2. Sønnen Jacob Jensen (1817 – 1900) lods og Karen Marie Jensen (- 1862)

3. Deres søn Hans Oluf Jensen (f. 1851-1922) og Karen Marie Jensen, (1855-1934).
Efter åbningen af jernbanen Næstved-Slagelse i 1892 var der ikke længere brug for lods. Hans Jensen levede kun af landbrug og udlejning af badehuse ved stranden i Bisserup.

4. Deres søn igen Valdemar Jensen, styrmand og senere landmand, (1887-) boede i Lodshuset til 1933. Forpagtede skolelodden fra 1924 til 1933, hvor han købte Skovridergården i Nyrup. Den solgte han i 1965 og flyttede til Bisserup Havnevej 65.

5. Fra lige efter krigen og til midt i 70’erne lejede Holsteinborg Lodshuset ud som sommerhus til først Erik M. Gormsen og derefter Knud Gormsen.
Erik M. Gormsens barnebarn Jens Chr. Permin fortæller om Lodshuset og Bisserup: Læs her

6. Efter 1975 solgte hodset huset til Jan Godske Christensen, og det blev igen helårsbeboelse. I forbindelse med salget blev en grund matrikuleret fra, Lodsstien 1, og her byggede Bent Østergaard i 1982 sit hus.

7. I 1990 solgte Jan Godske Christensen huset til Erik Jessen Jürgensen og Hanne Munck.

8. I 2000 købte Aase og Kaj Villadsen huset.

Valdemar Jensen fortalte i 1975 om oldefaderen, lods Jens Jensen:

Oldefaren var fra Sletten. Han var sømand. Da han var 17 år, blev han taget til marinen og kom i 1809 ud med et skib i krigen (1807 – 14). Han blev taget til fange af englænderne ved Helgoland og sad i hårdt fangenskab i en stor gammel, overbygget pram på Elben.

På Glænø og i Bisserup smuglede oldefaderen brændevin, men Valdemar Jensen forsikrer, at hans bedstefar og far ikke har smuglet. Slet ikke.

Lodshusets stald blev bygget til smuglervarer. Senere blev den bygget ud, og fik derfor sin mærkelige, skæve facon. Taget var ikke til at holde med strå, fordi vandet var alt for længe om at løbe af.

I grev F. A. Holsteins aftenskole underviste oldefaren de unge mænd i at binde garn og ruser.

Bryllup i Lodshuset. Brudeparret Ellen og Johannes Nielsen blev gift i Holsteinborg kirke d. 29.12.1912
Klik her for at se hvem der er med på billedet
Erik M. Gormsens barnebarn Jens Chr. Permin fortæller om Lodshuset og Bisserup: Læs her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lodshuset med stalden til højre.
Lodshuset 2011
“Lodshuset” Den forreste, mindre del er det oprindelige hus, som senere blev revet ned. Billedet er fra 1930’erne.
Lodshuset 1977-1981
Stalden med det skæve tag 2002
Jens Permins morfar Erik M. Gormsen 1977-1981
Jens Permin med hund 1977-1981