Tilskud til Folkeoplysningsprojekter

Kære Bisseruppere

Jeg får jævnligt henvendelser fra Slagelse Kommune med gode inspirerende arrangementer som afholdes indenfor kultur og fritids området.
Lige nu er der en oplysning om at der kan søges midler fra Folkeoplysningspuljen inden 29. november.
Som Bytingets arbejdsudvalgs kontaktperson til Slagelse Kommune har jeg en mailliste over mennesker i Bisserup, som ønsker at jeg videresender til dem.
Vil du med på min liste kan du skrive til mig på Kirstenmoeldrup@gmail.com

Kærlig hilsen
Kirsten

Her er et eksempel på noget jeg har modtaget:

Søg om tilskud til Folkeoplysningsprojekter           

 Folkeoplysningspuljen på 2,8 millioner kroner er nu åben for ansøgninger. Der er ansøgningsfrist fredag den 29. november.                  

 Nu kan du søge om tilskud til folkeoplysningsprojekter! Slots- og Kulturstyrelsen har nemlig åbnet for en pulje på 2,8 millioner kroner til folkeoplysningsprojekter, som folkeoplysende foreninger, organisationer og privatpersoner kan søge til at fremme folkeoplysning.

 Indsatsområdet retter sig mod projekter, der har til formål at tiltrække nye deltagere til folkeoplysningens aktiviteter, for eksempel gennem projekter, som skaber nye folkeoplysende rum eller folkeoplysende rum på nye steder.

 Projekterne skal have fokus på, at de folkeoplysende aktiviteter gøres mere relevante for flere borgere, og at folkeoplysningen kommer ud af sine vante omgivelser både geografisk – for eksempel i nye lokalområder – eller ved at udforske nye formater for folkeoplysningen.

 Du kan læse mere om puljen og søge den her: https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/folkeoplysningspuljen-1/