Home > Bytinget

Bytinget

 2018/2019
Kirsten S., Lone, Andres, Jens, Annalisa,
Kirsten M., Alice, Jette, Knud, (Lillan foto kommer)

BYTINGETS MAILADRESSE: bisserupbyting@gmail.com

Alice Jelen, Strædet 12, tlf. 25565404 thomasenjelen@gmail.com
Kasserer: Lillan Garby, Strædet 24, tlf. 53804408 lillangarby@gmail.com
Kirsten Møldrup, Hvirvilsvej 16, tlf. 30350246 kirstenmoeldrup@gmail.com
Andres Eskjær Jensen, Fasanvej 9, tlf. 22519179 andres.jensen@gmail.com
Jette Elverdam, Bisserup Havnevej 50, tlf. 23743849 jetteelverdam@gmail.com
Annalisa Leonardo Pedersen, Bisserup Havnevej 62, tlf. 26259449 ahlp@gmail.com
Lone Langkilde, Voldstien 8, tlf. 29116245 l.n.Langkilde@mail.dk
Johanne Markus, Dyvekær 10, tlf. 41680798 markus2800@gmail.com
Jens Skou Andersen, Strædet 14, 60375445 skouand@gmail.com
Knud Kronborg, Fjordbakken 19, 30209617 kronborgknud@hotmail.com

Arbejdsudvalgets mødekalender for 2019

8. januar 2019
5 feb
5 marts
2 april
2 maj
6 juni
8 august
5 september
8 oktober
14 november

Udlejning af borde og stole:
Henvendelse til Kim Marker tlf. 51946238 eller Per Nilsson tlf. 55459685