Indvielse af sauna på Bisserup Havn

Søndag den 1. november kan Bisserup Vinterbadere tage deres nyanskaffede sauna på Bisserup Havn i brug for første gang. Hermed er en treårig drøm gået i opfyldelse. I 2018 blev to badetrapper etableret med støtte fra Kvik-puljen. Efterfølgende har Friluftrådet, Nordea-fonden, VELUXFONDEN samt Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne givet støtte til anskaffelse af en mobilsauna, etablering af skridsikker belægning på badebroen samt frostsikring af toiletter. Et godt samarbejde med Bisserup Sejlklub betyder, at vinterbaderne kan benytte sejlklubbens klubhus til omklædning, og hvis nogen foretrækker et koldt brusebad fremfor et havbad, er det også muligt i forbindelse med saunabesøg.

Saunaen er dimensioneret til 15 personer, men på grund af afstandskravet under coronaen kan der højst opholde sig fire besøgende ad gangen. På grund af coronaen er der udover afstandskravet indført skærpede forholdsregler omkring udluftning og desinficering, så man overholder samtlige anbefalinger på området. Til gengæld er udsigten ud over vandet mod Glænø og det rige fugleliv ubetalelig.
Bisserup Vinterbadere tæller i skrivende stund 43 saunamedlemmer. Som følge  af de skærpede krav har bestyrelsen indført et særligt booking-system, ligesom der er indført et medlemsloft på 60. Det er altså fortsat muligt at blive medlem af foreningen. Et medlemskab koster 650 kr., og man skal kontakte  formand Kirsten Møldrup på mail kirstenmoeldrup@gmail.com eller mobil 3035 0246, hvis man ønsker at blive medlem.
Indvielsesceremonien der var planlagt til at blive afholdt søndag den 1. november kl 10.00 er aflyst som følge af det indførte forsamlingsforbud på 10 personer.På foreningens vegne,
Kirsten Møldrup. Formand