Trafik og parkering.

Det er meget lang tid siden, at en sag har medført en så heftig og god debat i vores lille by, som spørgsmålet om trafik og parkering på havne- og strandområdet. Da der er fremkommet mange gode forslag i mange forskellige retninger, og da den politiske behandling er udskudt, har arbejdsudvalget besluttet at træde på bremsen og trække de to indstillinger vedr. parkering på hhv. kroens p-plads og Voldstien 2 tilbage fra behandling i erhvervs- og teknikudvalget.
Den videre proces kan så blive som følger:
På kort sigt:
Arbejdsudvalget samarbejder med Kommunen og politiet om at få spærret Voldstien for alm. trafik af sikkerhedsmæssige hensyn.
Vi arbejder med en bedre skiltning – evt. hjemmeproduceret – for at gøre opmærksom på den gratis parkering på Skafterupvej.
Vi spørger kroen, om det evt. kan gøres tydeligere, at der er fri adgang til deres betalingsparkering.
På lang sigt – henover efteråret og vinteren
Vi indhenter fakta om mulighederne for at gøre både trafik og parkering så hensynsfuld som muligt i hele byen.
Vi gennemfører de aflyste borgermøder fra efteråret 2020, hvor vi bl.a. kan konkretisere ønskerne til den overordnede udvikling for Bisserup som en levende by med alt, hvad det indebærer af skøn natur, bevaringsværdig historie, aktive erhverv, øget bosætning, trivsel for de fastboende og imødekommenhed overfor gæster.
I det tidlige forår 2022 skal der så gerne ligge en plan for de næste skridt.

Arbejdsudvalget