GIV DIN MENING TIL KENDE – om trafiksituationen i Bisserup

Slagelse Kommune har brug for din viden

I Slagelse Kommune arbejder vi med det, vi kalder digital borgerinvolvering – og vi har brug for din hjælp!

Bytinget og Slagelse Kommune vil gerne have din viden om trafikken i Bisserup – herunder hvordan du oplever den og dine eventuelle forslag til ændringer eller forbedringer.

Undersøgelsen foregår rent digitalt via den invitation, du modtager, hvis du tilmelder dig. Dine input er anonyme, dvs. man kan ikke se, hvem der har givet hvilke forslag og input.

Undersøgelsen sættes i gang i samarbejde mellem Bytingets arbejdsudvalg og Slagelse Kommune og er en opfølgning på forårets debat i byen om trafik og parkering.

Formålet er at bruge jeres input og forslag i udarbejdelse af den lokale udviklingsplan (LUP) for området og Slagelse Kommune kan bruge jeres viden i arbejdet med at gøre trafikforholdene bedre i Bisserup.

Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til:

Udviklingskonsulent i Slagelse Kommune Finn Pedersen på fvped@slagelse.dk

Sidste frist for at tilmelde dig er den 30. september 2021.

Herefter vil du få en invitation på din mailadresse til at deltage i undersøgelsen i oktober.

I november vil resultaterne af jeres input være klar og Bytingets arbejdsudvalg vil få resultaterne, derudover vil Slagelse Kommunes trafikafdeling ligeledes modtage jeres input.

Obs: Slagelse Kommune følger reglerne for persondatabehandling.

På vegne af Bytingets arbejdsudvalg

Lillan Garby