informationsmøde om den nye badebroI

Slagelse Kommune inviterer til et informationsmøde om den nye badebro ved Bisserup Strand.

Lokale Kræfter har gennem det seneste års tid arbejdet for at få etableret en ny og mere handicapvenlig badebro ud for campingpladsen ved Bisserup Strand.

De natur- og kulturskatte, der er en del af lokalområdet, spænder imidlertid ben for den ønskede badebro.

For at udbrede forståelsen for den lovgivning, der sætter begrænsningerne for den nye badebro, afholdes et offentligt orienteringsmøde ONSDAG DEN 30. MARTS KL. 17 I BISSERUP FORSAMLINGSHUS.

Slagelse Kommune vil ved mødet være repræsenteret ved: Landskabsforvalter, Kristina Bjerre og Projektleder, Lasse Fjeldsted

Der er ingen tilmelding til mødet – alle er velkomne.

Venlig hilsen

Lasse Fjeldsted