Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bisserup Forsamlingshusforening.

Tirsdag d. 19. april kl. 19.00 2022 i Forsamlingshuset. 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Orientering om samarbejdet med BIS´koppen.
 4. Regnskab 2021.
 5. Budget 2022.
 6. Indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest d. 5. april.
 7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. På valg er

Lisbeth Højgård

Jacob Borello Carlsen

 1. Valg af 2 suppleanter. På valg er

Erika Nielsen

Søren Frederiksen

 1. Valg af 2 revisorer. På valg er

Toni Andersen (er i indeværende år blevet afløst af Hanne Munk)

Anne Charlotte Harhoff

 1. Valg af 1 revisorsuppleant. På valg er

Hanne Munk

 1. Evt.

P.b.v. Jacob Borello Carlsen