Landudvikling Slagelse inviterer til informationsmøde den 4. maj om en ny LAG

Foreningen Landudvikling Slagelse er en Lokal AktionsGruppe for Slagelse Kommune, der tildeler EU-midler til udviklingsprojekter i landområderne.Flere af Bisserups foreninger har allerede modtaget LAG-midler til deres projekter.
Program
– Hvad er LAG, og hvordan arbejder Landudvikling Slagelse?
– Processen for oprettelse af ny LAG
– Præsentation af et LAG-støttet projekt
Den nuværende EU-programperiode for LAG’erne er ved at slutte, og en ny programperiode for 2023-2027 skal starte op. Kom og hør om LAG-ordningen og om opstart af nye LAG-grupper. Du kan være med til at sætte præg på udviklingen.
Tid og sted Onsdag den 4. maj 2022 kl. 17-19 i Slots Bjergby Festhus, Slots Bjergbyvej 42, 4200 Slagelse
Tilmelding Deltagelse er gratis. Tilmeld dig på info@landudviklingslagelse.dk. Tilmeldingsfrist: den 2. maj af hensyn til forplejning.