Borgerne bestemmer

Borgerne Bestemmer i Kirkeskovsskolens Skoledistrikt

Borgene Bestemmer er Slagelse Kommunes version af borgerstyrede budgetter og et eksperiment med direkte demokrati.
Med Borgerne Bestemmer stiller Slagelse Kommune 100.000 kr. til rådighed for idéer, der kan skabe trivsel og fællesskab i Kirkeskovsskolens skoledistrikt.
Idéer til initiativer/projekter kan stilles af en borger, af en gruppe personer eller en forening. Man skal være fyldt 18 år og bo i Kirkeskovsskolens skoledistrikt.
Borgerne Bestemmer bliver afholdt i samarbejde med projektgruppen for LUP’en i Kirkeskovsskolens skoledistrikt.
Hvad skal der til for at en idé kan komme i spil?
De 100.000 kr. kan gå til tværgående initiativer/projekter, der understøtter Den Lokale Udviklingsplan for Kirkeskovsskolens skoledistrikt.
Nedenstående kriterier tages i betragtning.
En idé skal:
 Være stillet af en borger, forening eller gruppe af personer, der er fyldt 18 år, og som bor i Kirkeskovsskolens skoledistrikt
 Være til størst mulig fælles gavn
 Gerne have blivende eller tilbagevendende værdi i Kirkeskovsskolens skoledistrikt
 Fremme fællesskabet og den generelle udvikling i Kirkeskovsskolens skoledistrikt
 Bygge bro mellem flere landsbyer
 Kunne gennemføres af den borger, som foreslår ideen og/eller sammen med andre.
Eventuel drift og vedligehold skal varetages af idéstillerne eller lokalsamfundet.
Proces
Der holdes informationsmøde om Borgerne Bestemmer onsdag den 18. januar 2023 kl. 19-20 på Kirkeskovsskolen.
Idéer sendes til landdistriktsudvikling@slagelse.dk senest mandag den 27. februar 2023.
Kvalificering
Herefter vil kommunens administration undersøge, om projekterne kan gennemføres i henhold til gældende regler og lovgivning, og om de ligger indenfor rammen af det, som kommunale midler kan anvendes til. Denne proces omfatter en dialog med idéstillerne.
Synliggørelse af indkomne idéer
Alle idéer, som bliver vurderet realistiske at gennemføre, bliver offentliggjort den 27. marts 2023 på slagelse.dk. Idéerne offentliggøres i en projektformular, som udfyldes af idéstillere.
Idéerne kan også formidles på lokalrådenes hjemmesider og på Facebook grupper i området.
Afstemning
Der holdes afstemningsmøde den 17. april kl. 19-21 på Kirkeskovsskolen.
Her vil forslagsstillerne fortælle om deres idéer, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.
For at være stemmeberettiget skal man møde fysisk op til afstemningsmødet. Man skal også være fyldt 13 år og bo i Kirkeskovsskolens skoledistrikt.
Spørgsmål kan stilles til Anne Justiniano, Slagelse Kommune mail aljus@slagelse.dk eller på mobil 24 48 53 15.