O B S KLOAKERING AF SKAFTERUP BY KLOAKERINGEN AF SKAFTERUP BLIVER DESVÆRRE FORSINKET.

VI KAN IKKE OVERHOLDE DEN LOVEDE TIDSFRIST DEN 15. MAJ FOR GENÅBNING AF SKAFTERUPVEJ GENNEM BYEN. PÅ GRUND AF GRUNDVANDS UDFORDRINGER OG MANGE UKENDTE LEDNINGERS PLACERING I FORHOLD TIL DET OPLYSTE, HAR ARBEJDETS FREMDRIFT IKKE VÆRET SOM PLANLAGT. DESUDEN ER AFTALT MED NÆSTVED KOMMUNE, AT ASFALTBELÆGNINGEN GENNEM BYEN SKAL UDSKIFTES PÅ STØRRE STRÆKNINGER I FULD BREDDE. COLAS, DER SKAL UDFØRE ASFALTARBEJDET, KAN FØRST INDSÆTTE MASKINER OG MANDSKAB DEN 30. OG 31. MAJ. SKAFTERUPVEJ VIL DERFOR FØRST BLIVE ÅBNET FOR GENNEMKØRENDE TRAFIK FREDAG DEN 2. JUNI. VI BEKLAGER MEGET DE GENER SELVE ARBEJDET OG NU UDSÆTTELSEN AF GENÅBNINGEN HAR GIVET.

NK-SPILDEVAND A/S