VIDENSKABSFOREDRAG I BIS’KOPPEN 12. MARTS KL. 19.00

Hvor længe kan vi og vores celler leve?
ved aldringsforskerne Tinna V. Stevnsner og Kaare Christensen
Vi lever længere og længere, og vores helbred er bedre end tidligere generationers. Men kan det blive ved at gå fremad? Eller er vi ved at nå en grænse for menneskets livslængde og helbred? Få svar på dette og hør om aldring af kroppen og dens celler.
Læs mere her https://ofn.au.dk/sted/
Der er offentlig og gratis adgang. Drikkevarer kan købes.