Forsamlingshusets generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling

Onsdag d. 17. april 2024 kl. 19.00.

Generalforsamlingen afholdes i Forsamlingshuset. 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Regnskab 2023.
 4. Budget 2024.
 5. Indkomne forslag, som skal formanden i hænde senest d. 3. april.
 6. 2 ændringsforslag til vedtægterne:
 7. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Vi vil sløjfe tilføjelsen ” i en lokal ugeavis”.
 8. Bestyrelsen på 5 medlemmer og 2 suppleanter ændres til 7 medlemmer.
 9. Valg af bestyrelse.

Nuværende bestyrelse:

Jan Møldrup, Jacob Borello Carlsen, Palle Jørgensen, Margit Pedersen.

Samt Søren Frederiksen, Lisbeth Højgård og Erika Nielsen som ikke modtager genvalg.

3 medlemmer vælges for 1 år.

4 medlemmer vælges for 2 år.

 1. Valg af 2 revisorer. På valg er

Hanne Munk.

Anne Charlotte Harhoff.

 1. Valg af 1 revisorsuppleanter. På valg er Bjarne Kjem

Jacob Borello Carlsen, formand.

Vedtægter med vedtægtsændringer, Regnskab 2023 og Budget 2024 ligger på hjemmesiden Bisserup.dk samt kan rekvireres hos kasseren på janmoeldrup@gmail.com