Invitation til infomøde om seniorbofællesskab i Bisserup

Bisserupgård
Har du hørt om Bisserupgård – næhh…

Bor du i Kirkeskovsskolens distrikt, og er du 60+, kunne det måske være interessant
for dig at finde ud af, hvad projektet Bisserupgård drejer sig om.
Det er navnet på det nye seniorbofællesskab, der – under forudsætning af Byrådets
godkendelse den 24. juni – bliver opført på Skolebakken i Bisserup.
Slagelse boligselskab er bygherre, og det er håbet, at projektet kan stå færdigt i
løbet af de kommende 18-20 måneder.
Vi har overvejet mulighederne siden færdiggørelsen af den lokale udviklingsplan, og
nu er vi klar til at informere bredere om et konkret projekt.
Derfor inviteres 60+ere, der kunne have interesse i at være med til et infomøde

DEN 26. JUNI KL. 16.30-18 I BISSERUP FORSAMLINGSHUS

På mødet vil Slagelse Boligselskab præsentere de foreløbige tanker om projektet, og
efterfølgende inviteres 20 interesserede til at deltage i en workshop i sidste halvdel
af august med mulighed for bl.a. at arbejde med de temaer, hvor vi selv kan få
indflydelse.
Af hensyn til pladsen i Forsamlingshuset har vi brug for, at man tilmelder sig, og det
kan gøres på to måder
– Enten på den ophængte tilmeldingsliste i Brugsen
– Eller ved at sende en sms til 25565404 – Alice Jelen

Vel mødt
Bytingets Arbejdsudvalg