Gennemse Kategori

Generelt

Julecafe i Bisserup Forsamlingshus søndag d. 24. november kl 13-16

Årets julecafe byder  traditionen tro på hygge, boder, salg af hjemmelavet gløgg og varme æbleskiver i Bisserup Forsamlingshus..

Frank Guldagger underholder ved klaveret, så julestemningen er sikret. Der er boder med lokalt fremstillede julegaveideer og julepynt, såsom engle i forskellige materialer. Der er kurve og dekorationer i naturdesign hjemmelavede lys, børster fra Agersø . Ligeledes lækre småkager og marmelader, samt lune strikvarer til små og store. Iøvrigt findes en stand med sundhed på tuber og flasker, dog ikke lokalt fremstillet.

Bisserup Byting glæder sig til at byde velkommen til alle!

Loppeladen er åben for aflevering igen

Så er der nyt om loppeladen. Fra i dag har Bytinget igen lejet Strandes lade på hjørnet af Bisserup Byvej og Skafterupvej til opbevaring af lopper. Det betyder, at der igen er åbent for aflevering af lopper, og vi håber, at rigtig mange nu igen vil benytte sig af den mulighed.
Husk, at vi ikke modtager hårde hvidevarer, store tæpper og madrasser og at tingene skal være i pæn stand.
På arbejdsudvalgets vegne
Alice Jelen

Foreningspris?

En forening der er noget særligt og som er indenfor det “gamle” Skælskør Kommune. Indstilling sker ved at sende en mail til kontakt@skef.dk. Hent en brochure som denne i BIS’koppen, hvor du kan læse nærmere  Indstil senest 6/12

Bytingets årsmøde

Et veltilrettelagt årsmøde og en livlig debat om det fremtidige arbejde i arbejdsudvalget. Det væsentligste emne var spørgsmålet om  borgerinddragelse i fremtidige projekter i Bisserup i samarbejde med kommunen.  Der blev efterlyst frivillige udover arbejdsudvalget, som vil melde sig som arbejdskraft/tovholder til de forskellige aktiviteter der foregår i Bytingets regi.  Der vil blive lagt skemaer i Bis’joppen som man kan skrive sig på.

2019/2020
Alice, Ellen Margrethe, Jens, Lillan, Andres, Knud, Lone
Kirsten M, Jette, Kirsten S

 

Dagsorden til Bytingets årsmøde

HUSK HUSK Årsmøde i Bisserup Byting den 8. november 2019 kl. 19.00 i Bisserup Forsamlingshus

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab og budget
 5. Fremtidig virksomhed
  Herunder drøftelse af følgende:
  Hvordan forholder Bytinget sig til de nye strømninger i samfundet/Slagelse Kommune om borgerinddragelse
  Hvordan ser Bytinget gerne, at arbejdsudvalget håndterer disse strømninger
 6. Indkomne forslag
  plakatsøjle ved Brugsen
  Toni Andersen foreslår, at der opsættes en plakatsøjle i nærheden af Brugsen.
  Plakatsøjlen bør forbeholdes opslag fra arbejdsudvalget
 7. Nedsættelse af stemmeudvalg
 8. Valg af 2-6 medlemmer til arbejdsudvalget + 2 suppleanter
  På valg er:
  Lillan Garby – genopstiller
  Jette Elverdam – genopstiller
  Lone Langkilde – genopstiller
  Annalisa Pedersen – ønsker ikke genvalg
 9. Valg af 2 revisorer
 10. Eventuelt

Tilskud til Folkeoplysningsprojekter

Kære Bisseruppere

Jeg får jævnligt henvendelser fra Slagelse Kommune med gode inspirerende arrangementer som afholdes indenfor kultur og fritids området.
Lige nu er der en oplysning om at der kan søges midler fra Folkeoplysningspuljen inden 29. november.
Som Bytingets arbejdsudvalgs kontaktperson til Slagelse Kommune har jeg en mailliste over mennesker i Bisserup, som ønsker at jeg videresender til dem.
Vil du med på min liste kan du skrive til mig på Kirstenmoeldrup@gmail.com

Kærlig hilsen
Kirsten

Her er et eksempel på noget jeg har modtaget:

Søg om tilskud til Folkeoplysningsprojekter           

 Folkeoplysningspuljen på 2,8 millioner kroner er nu åben for ansøgninger. Der er ansøgningsfrist fredag den 29. november.                  

 Nu kan du søge om tilskud til folkeoplysningsprojekter! Slots- og Kulturstyrelsen har nemlig åbnet for en pulje på 2,8 millioner kroner til folkeoplysningsprojekter, som folkeoplysende foreninger, organisationer og privatpersoner kan søge til at fremme folkeoplysning.

 Indsatsområdet retter sig mod projekter, der har til formål at tiltrække nye deltagere til folkeoplysningens aktiviteter, for eksempel gennem projekter, som skaber nye folkeoplysende rum eller folkeoplysende rum på nye steder.

 Projekterne skal have fokus på, at de folkeoplysende aktiviteter gøres mere relevante for flere borgere, og at folkeoplysningen kommer ud af sine vante omgivelser både geografisk – for eksempel i nye lokalområder – eller ved at udforske nye formater for folkeoplysningen.

 Du kan læse mere om puljen og søge den her: https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/folkeoplysningspuljen-1/

Foredrag i Torsdagsklubben

EFTERMIDDAG MED ALICE WEDEL

Torsdag den  21. november 2019 kl 14.00-16.00 i Bisserup Forsamlingshus

Alice Wedel fortæller om at være feriebarn i Brovst ved Jammerbugten og om hvordan det var som københavnerbarn, der på Christian Østrups foranledning, blev sendt til Nordjylland som feriebarn, hos en helt fremmed familie. 

ALLE ER VELKOMNE OGSÅ IKKE-MEDLEMMER HUSK AT MEDBRINGE KAFFEKURV

 TORSDAGSKLUBBEN

Halloween 2019

Omkring 40 uhyggeligt udklædte børn mødtes i aftes i Bis’koppen. Det store rum var fantastisk udsmykket med alskens uhygge. Der blev uddelt ruter og børn og voksne gjorde deeres bedste til at sprede uhygge hvor de kom frem. Der var dækket op med kakao og kager  da elle kom tilbage, så det endte alligevel hyggeligt.

Foto Jette og Lykke