BIS’koppen generalforsamlingsreferater

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2024

Regnskaber og budgetter kan af medlemmer rekvireres hos kassereren