Børnebissen: Om institutionen

Om Børnebissen

Børnebissen blev startet i 1998 af lokale ildsjæle, der så et behov for børnepasning i Bisserup. Fra 1998 til 2017 var Børnebissen en puljeinstitution på Bisserup Havnevej med plads til 12 børn. I 2017 flyttede Børnebissen til nabohuset på Vinkelvej 2, blev privatiseret og opnormeret til 18 børn. Som privat institution skal vi stadig leve op til de samme standarder som offentlige institutioner, men vi er nu enerådige, når det kommer til Børnebissens økonomi.

Børnebissen er selvejende, så der findes ingen ejere, der kan drage profit af driften. Børnebissen står selv for at fastsætte og opkræve forældrebetaling. Det er stadig muligt for forældre at søge om tilskud og nedsættelse af forældrebetaling. Ligesom en offentlig institution, bidrager kommunen med ca. ¾ af de samlede indtægter.

Da Børnebissen er selvejende, har forældrebestyrelsen det overordnede ansvar for institutionens administrative, driftsmæssige og økonomiske anliggender og er arbejdsgivere for personalet. Børnebissens leder forestår den daglige drift og varetager den pædagogiske ledelse i samarbejde med det øvrige personale og er ansvarlig overfor bestyrelsen. Institutionen er vores egen og det er personalet, der sammen med forældrene er med til at gøre Børnebissen til et helt særligt og dejligt sted at være barn.

Privat daginstitution

Børnebissen var tidligere en puljeinstitution, men valgte i 2017 at blive privat. Dette gjorde vi for at sikre større frihed for forældre og ansatte til at bestemme institutionens værdier og rammerne for vores børns hverdag.

På Privatedagtilbud.dk kan du læse mere om, hvad det vil sige at være en privat daginstitution. 

Børnebissens værdigrundlag:

Samarbejde, respekt, fællesskab

Faglighed, ordentlighed

Udeliv, lokalliv

Positivitet, glæde, arbejdsglæde

Selvværd, tryghed, tillid

Børnebissen er en 1-6 års naturinstitution beliggende i Bisserup tæt ved havn, skov og strand. Vi vægter økologi og bæredygtighed og vi er en institution, der inddrager lokalsamfundet i vores dagligdag. Vi har et tæt og positivt samarbejde og fællesskab med bestyrelse og forældre, der ligesom personalet har ejerskab af Børnebissen.

Vi skaber en tryg hverdag for børn, forældre og personalet med høj grad af gensidig tillid og respekt. Børnebissen er en institution, der afspejler livsglæde, fantasi og masser af plads til børn og voksnes skøre indfald. Vi vægter børnenes udvikling og opbygning af selvværd højt. Samtidig er høj faglighed og ordentlighed en selvfølge med øje for det enkelte barns udvikling og trivsel.

Vi tager ofte udgangspunkt i Bisserups tusindårige historie til vores aktiviteter og i fantasifulde og levendegjorte historier om egnens liv.

Børnebissens bestyrelse:

bestyrelsen@boernebissen.dk

Bestyrelsens omdrejningspunkter:
Bestyrelsen består af engagerede forældre til børn i Børnebissen. Forældre med en professionel baggrund og med forskellige spidskompetencer, der skaber og bidrager til den bedst mulige institution.
I bestyrelsessamarbejdet har vi fuldt fokus på børnene og på at sørge for, at personalet og ledelsen kan skabe den bedste hverdag i de bedste rammer for og sammen med børnene.

Formand: Jakob Højgård  –  jakob@uidesign.dk

Jeg er far til Lilly, som frem til sommeren 2021 er en del af de store unger i Børnebissen.

Jeg er til daglig direktør for en it-konsulentvirksomhed med speciale i software til mobile enheder, herunder smartphones, tablets og wareables.
Jeg har desuden siddet i en række udvalg og har været medlem af flere professionelle bestyrelser igennem min karriere, de seneste to bestyrelser som formand. Jeg har været en del af Børnebissens bestyrelse siden 2018, først som eksternt medlem med erhvervsfaglig sparring og senest i 2019 som formand.

I bestyrelsesarbejdet drives jeg af et stærkt fællesskab og åben dialog – både i bestyrelsen og med den daglige ledelse.
Jeg er desuden optaget af at automatisere gentagende opgaver og processor både for lederen og for bestyrelsen sådan, at forældrene i bestyrelsen kan bruge ressourcerne på at nytænke og videreudvikle institutionen i tæt og åben dialog med institutionens daglige ledelse.
Jeg arbejder for, at det som forælder i institutionen skal være muligt og enkelt at træde til i bestyrelsen.
Markedsføring er endnu et fokuspunkt og også en vigtig del af at skabe en sund og stabil tilstrømning af børn til institutionen.

Næstformand: Carsten Callesen  –  toftrup@gmail.com 

Jeg er far til Anker, som er et af de store børn i Børnebissen og til Eik, der skal starte i 2021. Jeg er tømrer og dermed naturligt nok bestyrelsens praktiske gris og ansvarlig for arbejdsdagene. Som næstformand aflaster jeg formanden efter behov. Mine arbejdstider gør det svært for mig at aflevere og hente børnene i hverdagen og derfor giver det rigtig god mening for mig at deltage i deres institutionsliv gennem bestyrelsesarbejdet. Det giver rigtig god mening, når jeg ser hvor meget glæde, fællesskab og læring, Anker får ud af at gå i Børnebissen. Desuden er Børnebissen det sted vi som tilflyttere har fået alle vores nye venner.

Revisor: Ida Dyrting  –  dyrting@gmail.com 

Jeg er mor til Johan. Hans to ældre søskende har også gået i Børnebissen og har jeg har desuden Severin, der starter i 2021. Jeg har derfor været en del af forældregruppen siden 2013 og har planer om at være det i mange år frem. Jeg er folkeskolelærer og jeg er bestyrelsens kasserer.

For mig er Børnebissen verdens bedste børnehave med både strand og skov lige om hjørnet, et nærmiljø der også ønsker at bidrage til børnehavens aktiviteter, en imødekommende og engageret forældregruppe og fantastiske voksne, der altid er i øjenhøjde med børnene, og formår at skabe en hverdag for børnene, der er kendetegnet ved nærvær og engagement.

Som medlem af bestyrelsen ønsker jeg at være med til at støtte op om, at vores personale har de bedste vilkår for at fortsætte deres fantastiske arbejde. Desuden vil jeg gerne arbejde med skriftliggørelse af Børnebissens og bestyrelsens procedurer, så vi kan blive ved med at sikre, at Børnebissen fortsætter med at være det fantastiske sted, som det er.

Andres Eskjær Jensen  –  andres.jensen@gmail.com

Far til Wilder. Jeg er selv vokset op i Bisserup og efter at have fået børn, søgte vi tilbage til Bisserup i håb om at give vores børn samme muligheder og frihed. Jeg har valgt at lægge en masse energi i Børnebissen, da jeg håber på, at institutionen og byen kan tiltrække flere børnefamilier. Det bedste ved Børnebissen er den gode stemning og leg, der foregår dernede.

Kasserer: Mette Frandsen  –  mette_borupfrandsen@hotmail.com 

Jeg er mor til Kasmus og har haft børn i Børnebissen siden 2013, da vores to store piger også har gået der. Vi er bosat i Næstved kommune, men kører gerne de små ti km hver vej for at aflevere og hente hver dag. Børnebissen er efter min mening børnelivet, som det bør være med synlige voksne, masser af udeliv, aktiviteter og brug af naturen omkring. Børnebissen er under konstant udvikling og forbedring og jeg har tidligere været bestyrelsesmedlem i Børnebissen og er nu valgt ind igen siden 2019. Jeg ønsker at bidrage til den fortsatte positive udvikling for Børnebissen og ønsker også at gøre opmærksom på Børnebissens eksistens. En god institution kræver engagerede og deltagende forældre og personale og det er heldigvis tilfældet i Børnebissen.
Min opgave i bestyrelsen er sekretær/kasserer-funktionen samt den kommunikative del mellem forældre og bestyrelse, som vi af erfaring ved, er meget vigtig. Sådan kan jeg også bidrage til, at Børnebissen fortsat er en helt unik institution.

Ansatte:

Jette Nielsen (Pædagogisk leder)
Jeg er uddannet pædagog fra 1988 og har en solid erfaring med børn 0-6 år, udeliv, forældresamarbejde og
personaleledelse.
Jeg er mor til 3 voksne børn og er også heldig at være farmor.
Grundlæggende synes jeg, at alle – børn, forældre og personale – skal føle sig velkomne, når de træder ind ad døren. Det giver en god start og den følelse bærer de med sig resten af dagen. Når man har det godt, udvikles man bedst. At se det enkelte barn og tage udgangspunkt i dets kompetencer og udviklingsniveau har stor værdi for mig. Der er plads til forskellighed og jeg tror på, at børn udvikler en større tolerance for sig selv og andre ved selv at blive mødt med respekt og anerkendelse. Forældre skal føle, at de trygt kan låne os deres små poder, når de tager på arbejde. Det sker bl.a. gennem åben dialog og jeg værdsætter de små samtaler i hverdagen højt.
En engageret og professionel personalegruppe er forudsætningerne for en god institution med stimulerende læringsmiljø og det kan jeg heldigvis bryste mig af. Det skal være trygt, rart og sjovt at være i Børnebissen – både for børn og voksne!

Marianne Agri (Pædagog)
Som pædagog i Børnebissen er et af mine fokusområder trivsel og fællesskab i børnegruppen. Som naturvejleder bruger jeg naturen til at skabe nysgerrighed og forundring – og følger gerne børnenes spor. Gennem fortællinger og anekdoter får børnene en opmærksomhed på forskelle eller sammenhænge mellem dyrenes liv og menneskers liv.
Jeg bestræber mig på at møde og se det enkelte barn i et fælles børnehaveliv, ligesom kontakt og dialog med forældre og eksterne samarbejdspartnere er en kerneydelse.
Faglighed, personlig udvikling og et inspirerende arbejdsmiljø med godt humør og glimt i øjet, er grundværdierne for mit virke i Børnebissen.

Bente Køtter Sørensen (medhjælper)
Privat er jeg gift med Steen og har to voksne piger.
Inden jeg startede i Børnebissen arbejdede jeg i mange år i PostNord. Jeg startede i Børnebissen
som vikar i 2019 og blev fast ansat i 2021.
Jeg synes, at arbejdet med børn er fantastisk og dejligt livsbekræftende. Det er for mig en stor glæde
at følge barnets udvikling på tæt hold og være med til at styrke dets færdigheder, så det bliver rustet
til nogle af livets udfordringer. Jeg prioriterer, at børnene hver dag skal føle sig set og værdsat, som
den de er og at de bliver mødt i børnehøjde med smil, varme og imødekommenhed. Jeg vægter en
god dialog med forældrene højt.
Jeg elsker hverdagen i Børnebissen med alt det sjove og impulsive og hvor to dage ikke er ens.

Anna Bärg (medhjælper)
På barsel

Børnebissens vedtægter:

Vedtægter (pdf)

Pædagogiske læreplaner:

Læreplaner (pdf)

Dokumentation (opdateres)

  • Persondataforordningen (GPDR)
  • Privatlivspolitik
  • Tilsyn – både fra Slagelse og Næstved kommune
  • Legepladstilsyn og – rapporter
  • Brandtilsyn mm