Home > Foreninger > Børnebissen: Velkommen > Børnebissen: Om institutionen

Børnebissen: Om institutionen

Om Børnebissen

Børnebissen blev startet i 1998 af lokale ildsjæle der så et behov for børnepasning i Bisserup. Fra 1998 til 2017 var Børnebissen en puljeinstitution på Bisserup Havnevej  med plads til 12 børn. I 2017 flyttede Børnebissen til nabohuset på Vinkelvej 2, blev privatiseret og opnormeret til 18 børn. Som privat institution skal vi stadig leve op til de samme standarder som offentlige institutioner, men vi er nu enerådige når det kommer til Børnebissens økonomi.

Børnebissen er selvejende, så der findes ingen ejerer der kan drage profit af driften. Børnebissen står selv for, at fastsætte og opkræve forældrebetaling. Det er stadig muligt for forældre, at søge om tilskud og nedsættelse af forældrebetaling. Ligesom en offentlig institution, bidrager kommunen med ca. ¾ af de samlede indtægter.

Børnebissen er selvejende og forældrebestyrelsen har det overordnede ansvar for institutionens administrative, driftsmæssige og økonomiske anliggender og er arbejdsgivere for personalet. Børnebissens leder forestår den daglige drift og varetager den pædagogiske ledelse i samarbejde med det øvrige personale og er ansvarlig overfor bestyrelsen. Institutionen er vores egen og det er personalet der sammen med forældrene er med til, at gøre

Børnebissen til et helt særligt og dejligt sted at være barn.

Privat daginstitution

Børnebissen var tidligere en puljeinstitution, men valgte i 2017 at blive privat. Dette gjorde vi for at sikre større frihed for forældre og ansatte til at bestemme institutionens værdier og rammerne for vores børns hverdag.

På Privatedagtilbud.dk kan du læse mere om hvad det vil sige at være en privat daginstitution. 

Børnebissens værdigrundlag:

Samarbejde, respekt, fællesskab

Faglighed, ordentlighed

Udeliv, lokalliv

Positivitet, glæde, arbejdsglæde

Selvværd, tryghed, tillid

Børnebissen er en 1-6 års naturinstitution beliggende i Bisserup tæt ved havn, skov og strand. Vi vægter økologi og bæredygtighed og vi er en institution, der inddrager lokalsamfundet i vores dagligdag. Vi har et tæt og positivt samarbejde og fællesskab med bestyrelse og forældre, der ligesom personalet har ejerskab af Børnebissen.

Vi skaber en tryg hverdag for børn, forældre og personalet med høj grad af gensidig tillid og respekt. Børnebissen er en institution, der afspejler livsglæde, fantasi og masser af plads til børn og voksnes skøre indfald. Vi vægter børnenes udvikling og opbygning af selvværd højt. Samtidig er høj faglighed og ordentlighed en selvfølge med øje for det enkelte barns udvikling og trivsel.

Vi tager ofte udgangspunkt i Bisserups tusindårige historie til vores aktiviteter og i fantasifulde og levendegjorte historier om egnens liv.

Børnebissens bestyrelse:

bestyrelsen@boernebissen.dk
Formand: Jakob Højgård
Næstformand: Carsten Callesen
Revisor: Ida Dyrting og Andres Eskjær Jensen
Kasserer: Mette Frandsen
Ekstern revisor: AS-Network

Ansatte:

Jette Nielsen (Pædagogisk leder)
Marianne Agri (Pædagog)
Bente Køtter Sørensen (medhjælper)
Anna Börg (medhjælper)
Vikarer: Lene Thers, Maria Elert Holm og Tina T. Vestergaard

Børnebissens vedtægter:

Vedtægter (pdf)

Pædagogiske læreplaner:

Læreplaner (pdf)

Dokumentation (opdateres)

  • Persondataforordningen (GPDR)
  • Privatlivspolitik
  • Tilsyn – både fra Slagelse og Næstved kommune
  • Legepladstilsyn og – rapporter
  • Brandtilsyn mm