Home > Foreninger > Børnebissen: Velkommen > Børnebissen: Om institutionen

Børnebissen: Om institutionen

Om Børnebissen

Børnebissen blev startet i 1998 af lokale ildsjæle der så et behov for børnepasning i Bisserup. Fra 1998 til 2017 var Børnebissen en puljeinstitution med plads til 12 børn. I 2017 flyttede Børnebissen til nabohuset, blev privatiseret og opnormeret til 18 børn. Som privat institution skal vi stadig leve op til de samme standarder som offentlige institutioner, men vi er nu enerådige når det kommer til Børnebissens økonomi. Børnebissen er selvejende, så der findes ingen ejerer der kan drage profit af driften. Børnebissen står selv for, at fastsætte og opkræve forældrebetaling. Det er stadig muligt for forældre, at søge om tilskud og nedsættelse af forældrebetaling. Ligesom en offentlig institution, bidrager kommunen med ca. ¾ af de samlede indtægter. Børnebissen er selvejende og forældrebestyrelsen har det overordnede ansvar for institutionens administrative, driftsmæssige og økonomiske anliggender og er arbejdsgivere for personalet. Børnebissens leder forestår den daglige drift og varetager den pædagogiske ledelse i samarbejde med det øvrige personale og er ansvarlig over for bestyrelsen. Institutionen er vores egen og det er personalet der sammen med forældrene er med til, at gøre Børnebissen til et helt særligt og dejligt sted at være barn.

Børnebissens værdigrundlag:

Børnebissens bestyrelse:

bestyrelsen@boernebissen.dk
Formand: Jakob Højgård
Næstformand: Carsten Callesen
Revisor: Ida Dyrting og Andres Eskjær Jensen
Kasserer: Mette Frandsen
Ekstern revisor: Anne Juliane Hansen

Ansatte:

Jette Nielsen (Pædagogisk leder)
Marianne Agri (Pædagog)
Bente Køtter Sørensen (medhjælper)
Anna Börg (medhjælper)
Vikarer: Lene Thers, Maria Elert Holm og Tina T. Vestergaard

Børnebissens vedtægter:

Vedtægter (pdf)

Pædagogiske læreplaner:

Læreplaner (pdf)

Dokumentation (eller et andet bedre navn)

  • Persondataforordningen (GPDR)
  • Privatlivspolitik
  • Tilsyn – både fra Slagelse og Næstved kommune
  • Legepladstilsyn og – rapporter
  • Brandtilsyn mm