Bisserup sejlklub juniorafdeling

Velkommen til Juniorafdelingen i Bisserup Sejlklub.

Bisserup Sejlklubs Juniorafdeling forkortes med BSJ.

BSJ ønsker dig velkommen til og rigtig god fornøjelse med din nye sport!

velkommensejler

 

Det er vores erfaring, at de første gange på havnen som nye sejlerforældre kan være forvirrende. Derfor har vi lavet denne håndbog for at hjælpe jer forældre og jeres børn bedst muligt i gang i BSJ.

 

Med dette hæfte vil ønsker vi informere om arbejdet i klubben, og derigennem prøve at besvare nogle af de mange spørgsmål, der naturligt melder sig i den første tid i klubben.

 

Denne lille håndbog udleveres til jer og forventes læst og gennemgået hjemme.

 

Instruktørerne er:

Jann Højgård

Christian Hansen

Jakob Højgård

 

Hjælpetrænere:

Luis Gonzalez

 

Det er vores intention at gøre turen på vandet til en god og spændende oplevelse for både børn og forældre.

 

På de næste sider vil vi forsøge at besvare de mest basale spørgsmål som hvem der gør hvad, hvad man skal og må osv.

 

Håndbogen skal naturligvis ikke erstatte den personlige kontakt på havnen til trænere og instruktører, men blot gøre den til tider lidt hektiske aktivitet mere overskuelig for forældre og børn.

 

Derfor kære forældre – vær opsøgende og spørg, når der er noget I er i tvivl om, så vil vi bestræbe os på at hjælpe jer og jeres barn rigtig godt i gang som sejler og sejlerforældre.

 

Når sejleren ønsker at stifte bekendtskab med jollesejlads, møder man blot op eller kontakter formanden. Her vil træneren og ungdomsudvalgets medlemmer introducere den nye sejler og forældrene til sejlsport.

 

Vi har redningsveste, I kan låne. Joller uddeles således, at hver sejler så vidt muligt har den samme jolle og udstyr hver gang. Hvis der er mange sejlere, kan det være nødvendigt at hver jolle deles af 2 sejlere.

 

Ved første fremmøde beder vi jer udfylde en seddel med kontaktinformation. Vi vil også gerne sikre os at barnet kan svømme mindst 200m. Det er fint at svømningen gennemføres med redningsvest på. Efter en måned vil man blive opkrævet medlemsgebyr.

 

Medlemsskab

Et medlemskab koster 600,- kr. om året. Du får en besked vedr. konto.nr. til indbetaling.

ALLE der deltager i juniorsejllads skal betale kontingent.

 

Dette medlemskab omfatter træning, lån af jolle og den årlige ”fedtur” (en weekend i sejlsportens tegn.)

 

Det er en forudsætning for at blive medlem af klubben, at man tager del i arbejdet for at få det hele til at fungere optimalt, der kommer mere herom i de følgende afsnit.

Man kan ikke bare melde sit barn ind og forvente, at sejlklubben herefter klarer alt med træning, jolle-pasning, klargøring, stævnesupport mv.

 

Alt arbejde i klubben kører på frivillig basis, og derfor er det et krav til alle forældre, at man på den ene eller anden måde yder noget for sit barn. Jo mere vi alle hjælper til, jo flere gode oplevelser kan vi tilbyde børnene.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvornår sejler vi?

Der bliver sejlet 2 gange om ugen, tirsdag og onsdag fra kl. 17.00 til 19.00.

 

Tirsdag træner vi jollesejllads.

Onsdag træner vi sejllads i kølbåd.

 

Sejlersæsonen starter hvert år i foråret omkring 1. maj og bliver annonceret på vores hjemmeside og Facebook-side.

Find os på Facebook BSJ (se links på sidste side)

 

Der sejles fra maj til oktober og som udgangspunkt hele sæsonen, også i ferier.

 

Nødvendigt udstyr for at komme i gang

BSJ stiller joller til rådighed, du behøver således blot at møde op i passende tøj.

Regntøj og gummistøvler er en god start.

 

Den første måned kan redningsvest og evt. våddragt lånes af sejlklubben, men vi har ikke uendelig mængde låne-grej.

 

Husk en pose med skiftetøj, og husk at det ofte er meget koldt på vandet.

 

Senere i håndbogen finder du lidt mere information om påklædning.

 

Regler i BSJ

Det skal være sjovt og rart at være sammen til juniorsejllads i Bisserup Sejlklub!

De følgende regler er gældende for primært at varetage sejlernes sikkerhed og sekundært for at passe på udstyret.

 

 • Alle taler roligt, ordenligt og pænt til hinanden.

 

 • Alle opfører sig høfligt over for hinanden.

 

 • Af hensyn til sejlerens sikkerhed skal trænerens anvisninger altid følges.

 

 • Sejlerne skal ALTID bære redningsvest, når man er på broerne eller i jollen.

 

 • Alle sejlere skal kunne svømme mindst 200 m. (det er ok med redningsvest på)

 

 • Sejleren skal blive i sin gruppe.

 

 • Sejlere som vil sejle vintersejlads eller begynde tidligt på sæsonen (inden april/maj) skal have tørdragt og forsvarligt tøj på, dvs. handsker, huer, surfstøvler eller gummistøvler.

 

 • Sejlere må kun tage på vandet uden følgebåd, hvis de er godkendt hertil af træner eller en leder, og kun hvis der minimum går 3 énmandsjoller eller 2 tomandsjoller på vandet sammen. Sejlerne skal selvfølgelig også have forældrenes tilladelse til at sejle uden ledsagelse af træner.

 

 • For trænere og bådfører gælder det, at når sejlere skal hjælpes op i jolle eller følgebåd skal motoren være standset! Frigear tæller ikke.

 

 • Det er et krav at man som minimum har speedbådsbevis for at føre følgebåd, og har en relevant uddannelse eller opnået tilstrækkelig erfaring til at kunne instruere og hjælpe sejlerne. Dette vurderer formanden.

 

 • Alle skal behandle udstyret, som det er deres eget – det betyder “pas rigtig godt på det”.

 

 • Jollerne må ikke ridses i bunden. Det betyder at bådene aldrig må trækkes op på rampe eller i det hele taget trækkes på noget underlag. Jollerne må enten ’sejle, flyve eller stå stille’.

 

 

Det er vigtigt at pointere, at vi som trænere kun kan varetage sejlernes sikkerhed, hvis sejlerne og forældrene har forståelse for, at ude på vandet er det ubetinget træneren som bestemmer. Diskussioner m.m. mellem sejler, forældre og træner forekommer derfor ikke på vandet (det kan vi efterfølgende klare, når vi kommer på land).

 

BSJ forældrepolitik

Det er målet, at alle forældre umiddelbart føler sig velkomne i klubben.

 

Arbejdet i ungdomsafdelingen er frivilligt arbejde, og for at træningsaftenerne kan blive en positiv oplevelse for børnene må forældrene påregne at deltage aktivt med klargøring af joller, søsætning etc.

 

Ved hver træningsaften er der behov for at hjælpe sejlerne med at rigge jollerne til, sætte jollerne i vandet, hjælpe sejlerne på land igen efter endt sejlads, skylle udstyret og bære alt på plads, holde orden på pladsen, hente benzin til følgebåde, løbende vedligeholdelsesopgaver mm. Instruktørerne vil løbene bede forældre og børn om ekstraopgaver som ovenstående.

 

Det er instruktørernes målsætning, at alle forældre introduceres grundigt i rollen som ”sejlerforældre”, og på den måde, kan medvirke til udviklingen i ungdomsarbejdet i BSJ.

 

Denne håndbog er et af midlerne i denne introduktion.

 

Forældreopgaver

 • Instruktørerne giver en gennemgang af til rigningen, sådan at både forældre og børn er med på alle udtryk.

 

 • Der er mange ting, der skal klares inden børnene kan komme på vandet og sejle. Derfor er det vigtigt at børnene bliver støttet og hjulpet af deres forældre og instruktører på havnen. Her er en kort gennemgang af hvilke ting, forældre kan hjælpe til med på havnen:

 

 • Jollen vendes om ved to personer, en i hver ende af jollen løfter båden og vender den rundt.
 • Derefter hentes rig, ror og sværd i masteskuret.

 

 • Det sikres at øse og evt. padle er bundet godt fast i jollen

 

 • Husk at tage redningsvest på

 

 • Jollen løftes over på en jolletrailer og trækkes ned til slæbestedet.

 

 • Jollen holdes mens sejleren sætter sig ned i båden, sætter skødet i og evt. monterer ror.

 

 • Det er vigtigt at jollen ikke banker mod broen, da glasfiberen tager skade ved slag.

 

 • Når sejlerne kommer ind igen, tages imod jollen, mastesikringen bindes op, skødet tages af, ror og sværd lægges i jollen, og jollen slæbes op på jollevognen, og køres op på pladsen, hvor den skylles og lægges på plads.

 

 • Hvis jollen har været kæntret, skal sejl og rig skylles grundigt.

 

 • Øvrigt udstyr skylles og hænges på plads.

 

 • Det er desuden forældrenes pligt at sørge for at børnene er forsvarligt klædt på, dvs. iført redningsvest og ordentligt tøj.

 

Sejlerbørn

Som en støttende forælder til sejlerbørn giver du dit barn en masse gode og spændende oplevelser. Du får en masse gode stunder sammen med dine børn og bliver en del af deres fritid i de år, hvor det ellers normalt bliver svært som forælder at følge med i børnenes interesser og fritid. Sejlerbørn lærer mange ting, bl.a.:

 

 • Selvstændighed – man lærer selv at træffe afgørende beslutninger.

 

 • Selvtillid – succesen ved selv at få båden til at sejle, og senere til kapsejladser, succesen til at vinde og kunne tage de rigtige beslutninger på kapsejladsbanen.

 

 • Samarbejde med de andre børn. Specielt til holdsejlads, hvor 3-5 børn sammen skal hjælpe hinanden til at blive bedre placeret end et andet hold. Desuden lærer børnene hurtigt at hjælpe hinanden på havnen, idet der er mange ting, som man skal være 2 personer til.

 

 • Kende sine grænser og selv sætter grænser.

 

 • Respekt for naturen og andre mennesker – lærer at respektere andre sejlere, konkurrenter, trænere og ledere samt respektere vandet og vinden for den kraft, som naturen har.

 

 • Disciplin – Hvis man vil være god til at sejle, så er det kun timer på vandet som gælder. Hvis man vil være god, må man derfor træne meget – det er kun sejlerne som kan træffe det valg og de skal selv have disciplinen til at vedligeholde det.

 

Som tommelfingerregel tager det cirka børnene 1 år inden de har styr på jollen, og cirka 2 år inden sejleren for alvor kan kontrollere jollen 100 %. Det er altså en langsommelig læreproces, hvor vandet ofte kan virke voldsomt på den nye sejler, derfor er det vigtigt, at du støtter dit barn meget aktivt i processen.

 

Afvikling af træning

Den enkelte træner vil kunne rykke lidt på mødetider for at få logistikken til at gå op!

 

Før sejlads

 

Senest 16.45

 

 • Trænere og hjælpere mødes.

den aftenansvarlige sørger for, at der låses op til klubben og masteskur.
instruktører på ledsagebåde klargør bådene med benzintanke, bøjer, tovværk osv.

 

17.00

 • Aftenens trænere afholder skippermøde med deres hold.

 

 • Sejler er omklædt og tilrigget og klar til at gå på vandet straks efter skippermødet sluttes.

 

17.20 – Sejlerne er på vandet!

 

Efter sejlads

Skippermøde efter at sidste sejler på holdet er i havn (skal afholdes hurtigst muligt efter alle har rigget af) HUSK alle hjælper til og hjælper hinanden.

 

Efter skippermøde hjælper sejlerne hinanden med evt. oprydning på jollepladsen.

 

Hjælpere på ledsagebåde sørger for at benzintanke, bøjer, tovværk mv. kommer tilbage i skuret.

 

Ingen er færdige før skippermødet er afsluttet, og alle har rigget af og ryddet op.

 

Toiletterne findes ved klubhuset.

 

Sejlertøj

Børnene skal altid have et sæt tørt skiftetøj og et håndklæde med til sejlads.

 

Derudover skal de have deres sejlerbeklædning: vest (helst en svømmevest, den er ikke så klodset og giver mere bevægelsesfrihed.)

 

I starten evt. bare regntøj og gummistøvler, hue og varmt tøj under regntøjet.

 

På længere sigt vil det være relevant at anskaffe:

 • tørdragt (forår og efterår)
 • våddragt (sommer)
 • sejlerhandsker
 • neoprensko eller støvler
 • svedtransporterende undertøj

Før man investerer i sejlertøj, kan man spørge en af de andre forældre eller en instruktør til råds, måske har de brugt udstyr liggende man kan overtage eller købe billigt.

 

 

På god sejladshilsen

 

Christian 20812495

Jakob 22109370

Jann 40430889

 

Find os på facebooklink:

https://www.facebook.com/groups/175213996234316/

 

Og hjemmesiden:

Bisserup sejlklub juniorafdeling

 

Sæsonen koster kr. 600 kr. pr sejler der kan indbetales på konto 9819 4582788869 SparNord Bank, husk at skrive barnets navn på indbetalingen.

Prisen dækker også deltagelse i fedturen.