Home > Foreninger > Bisserup Sejlklub > Bisserup Sejlklubs aktiviteter

Bisserup Sejlklubs aktiviteter

  • Generalforsamling i Bisserup Forsamlingshus søndag den 10. marts kl. 10:00
  • Søsætning senest fredag den 26. april for de to største både
  • Søsætning lørdag den 27. april kl. 08:00 med Kim Bøgh
  • Standerhejsning søndag den 28. april kl. 12:00
  • Søsætning torsdag den 2. maj kl. 12:00 med Henrik Palle (store både)
  • Havnens Dag lørdag den 25.maj
  • Pinsetur lørdag den 8.juni med Skippermøde kl.10 ved klubhuset

Med sejlerhilsen
Bestyrelsen