Bisserup Sejlklubs bestyrelse

Formand:
Jens Christian Jensen
Strædet 29
4243 Rude
Tlf. mobil: 20802459
jens.christian.eskjaer@gmail.com
ansvarsområde:
Renden – Oprensning i havn. Afmærkninger. Broer. Fordeling af havnepladser
Næstformand:
Jann Højgård
Bisserup Havnevej 45
4243 Rude
Tlf. mobil: 40430889
jho@jltryk.dk
ansvarsområde:
Plads ved toiletbygning/masteskur og klubhus. Juniorafd.
Astrid Kure Jakobsen
Runestenen 95
4700 Næstved
Tlf. mobil: 30 22 78 77
kure_nielsem@Hotmail.com
ansvarsområde:
Sekretær.
Freddy Dahl Thomasen
Strædet 12, Bisserup
4243 Rude
Tlf. mobil 25 29 76 54
thomasenjelen@gmail.com
ansvarsområde:
Bygninger.
Harly Bruun Jørgensen
Haldager Mark Vej 13
4250 Fuglebjerg
Tlf. mobil 53 70 99 12
harlybruun@gmail.com
ansvarsområde:
Rende. Broer. Fordeling af havnepladser
Kasserer:
Andres Eskjær Jensen
Fasanvej 9
4243 Rude
Tlf. mobil: 22 51 91 79
andres.jensen@gmail.com
ansvarsområde:
Kasserer
Havnefoged kontaktes på Mobiltelefon +45 25798820