Indskrivning i Børnebissen

Her er en formular I bedes udfylde når I har fået tildelt plads i Børnebissen.

Forældre skal selv ansøge kommunen om økonomisk fripladstilskud. Har husstanden under ca. 570.000kr i indtægt/år kan man søge om tilskud.
Hvis I er på barsels-/forældreorlov og samtidig har et ældre barn, der går i dagtilbud, har I ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen til jeres barn, mod en reduceret egenbetaling.