Bisserup Havnevej 81-85

“Strandlyst”

Bygget 1823 som kornmagasin af grev F. A. Holstein.
Oprindelig med stråtag.
Magasinet blev nedlagt omkring 1890, og der blev efterhånden indrettet 3 lejligheder i bygningen.

Bisserup Havnevej 85, matr. 1ø

1. I denne sydlige del af magasinbygningen indrettedes den første af de 3 lejligheder af fisker og kalkbrænder Hans Christensen i 1880. Efter hans død i 1903 blev hans enke, Karen Christensen, boende i lejligheden til mellem 1925 og 1930.

2. Fisker Hans Christiansen og hans kone Marie, datter af fisker Lars Hansen (Voldstien 8) og barnebarn af Hans Christensen, overtog lejligheden efter hende.
Hans Christiansen døde i 1962, Marie i 1976.

3. I 1978 flyttede Bodil Jensen og Jens Christian Nielsen ind i lejligheden, som de købte af Holsteinborg i 1991.

4. I 2003 solgte de til Marie og Bo Ussing

Bisserup Havnevej 83 matr nr. 1æ og 1ø

1. Rebslager O.K.Holm lejede de 6 midterste fag i 1883 og indrettede selv en lejlighed med bidrag af sten og tømmer + 200 kr. fra grevskabet.

2. 1891 fik arbejdsmand Jens Sørensen lejekontrakt på boligen.

3. Fra 1892 fiskehandler Christian Olsen og hans kone Ane. De var kommet til Bisserup i 1888. Han døde i 1925, hvorefter Ane kom på alderdomshjemmet i Tornemark. Her døde hun i 1926.

4. Anna og Carl Larsen, fisker, flyttede mellem 1921 og 1925 fra det lille hus i Strædet mellem nr. 11 og nr. 13 og ind i denne lejlighed. Anna havde isbod foran magasinbygningen ud til Lodsstien

Fiskerne Peter og Robert Christensen (Holsteinborgvej 2015) havde bødehus her.

5. Senere flyttede Kaj Bøgh, bror til Jørgen Bøgh, ind. (De var sønner af afdøde Erik Hansen, Dalstrøget 36, tidl. Holsteinborgvej 207.)

6. 1993 flyttede Arne Jensen ind i lejligheden.

Bisserup Havnevej 81 matr. nr. 1z

1. Jacob Sandgraver (Jacobsen) med familie boede i denne lejlighed fra ca. 1901 til ca. 1930.

2. Herefter flyttede fisker Johannes Cornelius Hansen og Anna Hansen ind og boede her til Johs. Cornelius Hansens død i 1962.

3. I dag har Sejlklubben lokaler her.

2011
2011
1925

Fisker Hans Christiansen og hans kone Marie foran huset.