Holsteinborgvej 203

Matr. 41

Ca. 1800 husmandshus med jordlod

1. Først kendte beboer “gamle Peder Hansen”, som også fæstede jordlod matr. 20 i det nuværende sommerhusområde.

2. I hvert fald fra 1834 ved vi, at vægter på Holsteinborg Christian Ludvigsen boede i huset med sin familie. Fra ca. 1860 sammen med datteren Ane Sophie og svigersønnen Peder Larsen. Efter Chr. Ludvigsens død i 1865 blev datteren og svigersønnen boende i huset.
Chr. Ludvigsen fæstede ikke lod matr. 20, men 2D i byen (Missionshusgrunden).
I 1901 boede svigersønnens anden kone, Karen Marie Larsen, i huset sammen med Anders Nielsen og hans kone, Marie Nielsen.

3. Fra 1904 boede skovarbejder Jacob Jacobsen (“Jacob Skovmand”) i huset med sin kone Ane. Ane døde i 1949, Jacob i 1958.
I 1920/21 blev missionshuset bygget på en del af 2D. I 1932 blev resten af 2D købt af den daværende ejer af Holsteinborgvej 210, tømrer Jens G. Rasmussen.

4. I 1936 var Bisserup savværk blevet oprettet, og savværket benyttede fra ca. 1960’erne huset, hvor der var spisestue for medarbejderne. Efter savværkets nedlæggelse i 1995 blev huset igen lejet ud til beboelse.

5. Fra 1995 til 2007 boede Hanne og Lars Klöcker i huset.

6. Fra 2007 – Filip Pacholczyk og Anna Pawlak

Jacob Skovmand og Ane foran huset ca. 1915 – 1920, fotograferet af Torben Alving Jensen
2011
Huset i Jacob Skovmands tid

Hus + savværk 1995