Holsteinborgvej 226

Matr. nr. 37

”Kommunehus”
“Fischers hus”

1. Fra 1858 lå der på grunden et ”kommunehus” (fattighus) bygget af Holsteinborg-Venslev kommune. Huset var 15 alen langt, 11 ¼ alen bredt. Det havde 6 fag og stråtag. Der var bræddeloft over det hele lergulve, 8 fag vinduer med små ruder og 4 døre. I huset var der to lejligheder. En på tre fag og en på to fag, og så var der et fag med skorsten, som tjente som køkken for begge lejligheder. Frem til ca. 1890 boede der flere familier samtidig i huset, men herefter synes det i høj grad at være blevet beboet af enker eller enlige. Måske skete der en ændring i husets status på dette tidspunkt. I 1899 udlejedes den ene lejlighed med haveplads – stue +køkken + udhus – til sypige Kristine (Stine) Jensen, ugift, omkring 50 år. I huset boede desuden to enker. Den ene af dem, Ane Sofie Jensen, 70 år, havde boet med mand og børn i huset, siden det blev bygget. De tre enlige kvinder blev husets sidste beboere , for huset brændte efter 1906, og i 1916 var det nuværende hus, ”Fischers hus”, blev bygget på grunden.

2. Den forhenværende hjulmand på Holsteinborg Lars Christian Fischer flyttede her ind med sin kone, Anna. Fischers bedstefar, Andreas Albrecht Fischer, der havde været gartner på både Holsteinborg og Fuirendal, var fra 1833 til 1842 gæstgiver i Bisserup. (Se Bisserup Havnevej 66).
Anna og Christian Fischers søn, snedker Carl Christian Emil Fischer, blev boende i huset efter deres død i henholdsvis 1925 og 1940.
Det fortælles, at huset dengang var blåt og gemte sig bag et tæt buskads. En tam måge holdt til i haven. Fischer havde sin båd liggende nede ved noret. Om sommeren lejede han ud til turister – som så mange andre i Bisserup – og boede selv i hønsehuset. I 1951 lejede Carin Naae og hendes mand huset i 14 dage. Carin Naae fortæller, at det var et charmerende hus med et stort køkken med brændekomfur. Der var hverken indlagt el eller vand, men der var en udslagsvask.

I 1972 flyttede Christian Emil Fischer til Rude.

3. Efter 1972 havde huset forskellige lejere, bl. a. Leif Faber,

4. I 1981 blev det solgt til Joan og Brian Kristensen

Postkort med den nordlige del af Bisserup Havnevej. I baggrunden til højre ses Brugsen med tilbygning mod vest fra 1904. Overfor Brugsen forgængeren for “Fischers hus”.

Bådelejet ved Strandskoven med Fischers båd.

 

 

 

 

 

 

 

2011

Tegning fra 1951 da Carin og Viggo Naae lejede huset . Spisestuen med mahognimøblerne.
Stines hus. Navnet indikerer, at huset måske har ændret status fra at være kommunehus til at være et af grevskabets huse