HURRA – HURRA – BIS’koppens café åbner igen

Nu er det heldigvis kommet så vidt, at COVID-19 restriktionerne begynder at blive lempet. For BIS’koppens café betyder det konkret, at vi kan åbne for udendørs servering fra 22. april 2021 og for indendørs servering 8. maj 2021. Åbningstiderne vil være/blive de sædvanlige.

Den udendørs servering vil naturligvis finde sted på terrassen og vi vil stille et telt op, så der også bliver mulighed for at besøge cafeen, hvis det skulle blive regnvejr.

Som alle andre serveringsteder med offentlig adgang, skal vi selvfølgelig følge de COVID-19 retningslinjer/restriktioner, der pålægges af myndighederne. Hvad det mere konkret indebærer, når vi åbner, ved vi på nuværende tidspunkt ikke i detaljer, men udover at vi fortsat skal holde afstand, vil fremvisning af CORONA pas, der enten viser, at man er vaccineret eller har en negativ test indenfor de sidste 72 timer, helt sikkert være et krav.

Så snart vi ved mere om, hvilke krav/restriktioner, der kommer til at gælde for henholdsvis den udendørs og indendørs servering, vil vi naturligvis informere om det og tilsikre, at vi kan overholde krav/restriktioner.

Velkommen i cafeen når vi åbner igen! Vi glæder os til at se jer.
Bestyrelsen

Parkeringsmulighed ved Lodsvej

Her kommer lidt supplerende info fra Bytingets arbejdsudvalg til Villum Christensens gode nyhed forleden, om at Slagelse Kommunes tekniske udvalg har besluttet at arbejde for en 3-årig lejeaftale vedr. Voldstien 2, så arealet kan bruges til parkering. Parkering omkring Bisserup Havn og Voldstien har længe været en udfordring: Voldstien er en privat vej, men biler kører alligevel på den, for at finde parkering. Denne trafik er til fare for børn og voksne på vej fra Legepladsen til de offentlige toiletter og til Stranden. Dette er uholdbart. Bisserup Havnevej har måttet holde for med parkering i begge vejsider – heller ikke en acceptabel løsning. Kroens parkering er privat og kan kun benyttes mod betaling, og Sejlklubben har besvær med at finde plads til egne medlemmer på det areal, som de lejer af Godset. Bytingets arbejdsudvalg har derfor, i egenskab af lokalråd, bedt kommunen om at være behjælpelig med at finde en løsning, og vi bakker op om kommunens tiltag – at vi i en forsøgsperiode efter aftale med Godset, der ejer jorden, tillader biler at køre ind på græsset, Voldstien 2, der naturligvis ikke skal asfalteres.

Alice Jelen

 

Strandrensning

Bisserup Strand og by

Vi mødes på Legepladsen på Voldstien
Bagefter er der pølser med brød, øl og vand

Vi organiserer os så gældende coronaregler overholdes
Kontaktperson Kirsten Møldrup, Bytingets arbejdsudvalg

18. april kl. 10-12

Vedr. Bytingets facebookgruppe

Bytingets arbejdsudvalg har besluttet at ændre på rammerne for vores facebookgruppe.
For at understøtte vores lokale erhvervsdrivende – hvoraf en del har haft det rigtig svært i det seneste år – vil vi i en forsøgsperiode fra den 1. april til den 1. oktober tillade et ugentligt opslag fra lokalområdets virksomheder i Bytingets facebookgruppe. Vi håber, at gruppens medlemmer vil tage godt imod disse opslag, og at det kan være med til, at vi støtter og passer på vores lokale virksomheder, der jo er med til at holde liv i vores område.
Fra 1. april ser de ændrede grupperegler sådan ud:

Denne gruppe er beregnet til at oplyse borgere i Bisserup og omegn om Bytingets aktiviteter.

Alle opslag til gavn for fællesskabet og sammenholdet i byen er meget velkomne, og alle er velkomne til at tilbyde eller efterlyse gratis tjenester eller andet. Privat salg henvises til facebookgruppen Bisserup køb og salg.

For at understøtte de erhvervsdrivende i lokalområdet vil vi i perioden fra 1. april til 1. oktober 2021 derudover, som et forsøg, godkende et ugentligt opslag fra lokale virksomheder, der samtidig opfordres til at annoncere på hjemmesiden bisserup.dk eller i Bytingsbladet.

Vi opfordrer til, at der holdes en venlig tone og til at personlige forhold afklares ved direkte kontakt parterne imellem.

Venlig hilsen
Bytingets arbejdsudvalg

På arbejdsudvalgets vegne

Lillan Garby og Alice Jelen

Torsdagsklubben

Kære medlemmer

Bestyrelsen ønsker alle et godt nytår.
Desværre er situationen omkring CORONA kun blevet mere kritisk, og myndighederne har endnu en gang strammet restriktionerne.
På denne baggrund aflyser bestyrelsen alle aktiviteter og arrangementer indtil videre.
Når det igen er muligt at mødes i større forsamlinger, vil bestyrelsen hurtigst muligt lave et program for Torsdagsklubbens kommende aktiviteter og arrangementer.De bedste hilsener
TORSDAGSKLUBBENS BESTYRELSE

Vintersolhvervsoptog aflyst

Som mange nok har læst i Bytingsbladet,var det meningen, at vi ville lave en alternativ vintersolhvervs aften i år.
Som anbefalingerne er for øjeblikket, ser vi os nødsaget til også at aflyse dette arrangement
I stedet anbefaler vi, at I alle sætter en masse lys ud ved vejen hvor I bor og måske går en tur med jer selv og jeres familie 🌟🕯🌟
Nu bliver dagene længere
Lad os sætte lys frem 🕯
Lad os håbe på lysere tider i det hele taget Lad os fortsætte med at passe på os selv og hinanden et stykke tid endnu, så skal det nok blive et godt og bedre 2021.
Glædelig jul  og godt nytår
På Bytingets arbejdsudvalgs vegne
Lone og Jette

BIS’koppens café må desværre midlertidigt lukke

Nogen af jer har formentlig allerede gennem medierne hørt om de nye COVID-19 restriktioner, som jo også omfatter Slagelse kommune og dermed BIS’koppens virksomhed.

Det er derfor med beklagelse vi må meddele, at vores cafe med øjeblikkelig virkning igen må lukke indtil videre. Hvornår den åbner igen ved vi i sagens natur ikke, men forhåbentlig varer det ikke så længe som sidste gang. Vi skal selvfølgelig nok holde jer informeret om, hvornår det sker.

Lad os her benytte lejligheden til at takke alle cafeværter for jeres store arbejde og fleksibilitet. Vi håber I er klar til at tage fat igen, når restriktionerne hæves.

Og så lidt positivt: Hvad der derimod kan forsætte i BIS’koppen, er diverse små aktiviteter/forsamlinger, som f.eks. strik, så længe der deltager maks. 10 personer og man overholder de nødvendige COVID-19 forholdsregler.

På trods af de nye restriktioner håber vi, at I alle må få en Glædelig Jul og komme sunde og raske ind i det nye år.

BIS’koppens bestyrelse

TILMELDING TIL JULEAFTENSGUDSTJENESTER

Pga. corona restriktionerne kræves der i år tilmelding til dette års gudstjenester juleaften i Holsteinborg Kirke.
Tilmelding kan ske hver dag mellem 1. og 20. december kl. 16.00-18.00 til flg.:  Berit Laustsen tlf. 30 32 53 81 for Holsteinborg Kirke, 24/12 kl. 12.45 og 15.15

Venlig hilsen
Berit Laustsen

Juleklip i BIS’koppen

Har du lyst til at lære at lave julestjerner til dine vinduer, afholder jeg en klippe/klistredag i BIS’koppen. Vi laver stjerner til jeres egne og til BIS’koppens vinduer (håber jeg)
Workshoppen er tirsdag den 1/12 kl 14-17.


Altså i caféens åbningstid, så der også er mulighed for kaffe og kage hygge.
Medbring selv lim og saks samt bånd eller tråd til ophængning.
Jeg sørger for forskelligt papir til stjernerne.
Det koster 30kr at deltage.
Har du lyst til til at lave andre former for juleklip, så medbring gerne det du skal bruge.
Lad os få en hyggelig juleklippeeftermiddag sammen-
Jette Elverdam