Invitation til møde om legepladsen

Onsdag d. 26 oktober kl. 19 i Forsamlingshuset.

Byens fælles legeplads er slidt og mange af legeredskaberne skal efterhånden fjernes af sikkerhedsmæssige årsager.

Derfor inviterer Bytingets arbejdsudvalg til et informationsmøde, hvor vi vil præsentere vores tanker og tiltag vedr. legepladsen.

Vi har søgt Land og Liv – den nationale Landistriktspulje om midler og håber, at kunne opføre en udfordrende og fantasifuld legeplads til glæde for mange børn og børnebørn.
Samtidigt er en attraktiv legeplads vigtig for hele byen. Vi har en fælles interesse i at tiltrække flere børnefamilier og øge bosætning og udvikling i byen.

Vi håber at mange vil deltage i mødet, så vi i fællesskab kan lægge en plan for, hvordan vi kommer videre med processen og får udviklet en spændende legeplads, som både tager hensyn til naboer og den smukke natur.

Jazz i BIS’koppen

Lørdag den 24. september gæster fire jazzmusikere BISkoppen i Bisserup. Det er lokale folk, som hver især har spillet i mange år og i forskellige sammenhænge. For ca. tre måneder siden fandt de sammen for at kaste sig ud i jazzmusikkens mangfoldighed.
Orkestret består af: Steen Christensen fra Nyrup (trommer), Torben Kaas bor i Bisserup (kontrabas, vokal), Axel Toft fra Slagelse (klarinet) og Mogens Olesen fra Fuglebjerg (klaver).
I BISkoppen vil repertoiret være både kendte og mere ukendte jazzswing-standards, noget samba og bossa, lidt nordisk, og mon ikke der sniger sig lidt swingende Bach med på lørdag, hvor koncerten begynder kl. 11.

VIDENSKABSFOREDRAG I BIS’KOPPEN

Den 27. september kl. 1900 starter efterårets serie af videnskabsforedrag i BIS’koppen. Det første emne er
Jorden og livet – 3.800 mio. års spejling ved geolog Minik Rosing
Den jord vi lever på i dag, er en markant anderledes end den der blev dannet for 4.500 millioner år siden. Gennem tiden har Jorden og livet både spejlet og påvirket hinanden. Nu er vi mennesker i gang med at ændre Jorden i en ny og hidtil uset retning.
Læs mere om foredraget her https://ofn.au.dk/sted/129f
Der er gratis og offentlig adgang. Drikkevarer kan købes.
Jette Elverdam og 8 andre

NABOGO

I juni 2020 afholdt Slagelse Kommune et opstartsmøde om samkørsel sammen med firmaet Nabogo. Bytingets arbejdsudvalg deltog i mødet og vi havde dengang planer om at holde et borgermøde for Bisserup og omegn. meCovid-19 kom i vejen og da Nabogo’s hjemmeside siden da er blevet rigtig god, så kommer informationen om Nabogo i stedet ud på denne måde. 

Nabogo er navnet på denne app

en app, der gør samkørsel enklere, fordi app’en gør det let at finde nogen at køre sammen med. Den, der kører bilen, får via app’en dækket nogle af sine omkostninger, og den, der har behovet for at komme til lægen, på indkøb, på arbejde, på uddannelse, til sport eller andet, betaler via app’en. Det koster ikke gebyr at have app’en på sin telefon, men det kræver at man bruger en smartphone. Nabogo samarbejder med Rejseplanen for at man let kan kombinere sin rejse med både tog og bus.

en app, der gør samkørsel enklere, fordi app’en gør det let at finde nogen at køre sammen med.

I et klimahenseende bidrager brugen af app’en til færre biler og mindre kø på vejene.

Nabogo har en rigtig god og meget instruktiv hjemmeside, nabogo.com, med bl.a. en lille video, der viser hvordan man kommer i gang med at bruge app’en.

Se mere på www.nabogo.com eller følg linket Nabogo

Lillan Garby og Lone Langkilde
Bytingets arbejdsudvalg

 

OBS! Aflysning

Hot Club Gypsy koncerten lørdag i Forsamlingshuset er desværre aflyst på grund af Corona.

Vi vender tilbage med en ny dato på et senere tidspunkt.

Chaplinklubben

Tirsdag d. 13. september kl. 1930 vises :

Bagdad Cafe

En kvindelig tysk turist bliver pludselig forladt af sin mand og strander midt i den Californiske ørken med en gasstation, en landevejscafe og et motel som eneste mulige tilflugtssted.

Medlemskab er 50 kr. for alle tre film (samt medlemskab af BIS’koppen). Drikkevarer kan købes.

Strikkecafe i BIS’koppen

Torsdage i ulige uger
Vi sidder i Hestestalden

 

 

 

 

 

Hver anden gang midt på dagen, hver anden gang aften.

                Torsdag d. 1/9 kl 12-14
                Torsdag d. 15/9 kl 19-21
                Torsdag d. 29/9 kl 12-14
                Torsdag d. 13/10 kl 19-21
                Torsdag d. 27/10 kl 12-14
                Torsdag d. 10/11 kl 19-21
                Torsdag d. 24/11 kl 12-14
                Torsdag d. 8/12 kl 19-21 

Der kan udveksles opskrifter, ideer og byttes garn.
Alle er velkomne!
Vi hjælper også gerne med et evt. medlemskab af BIS’koppen
Kaffe/te m. brød købes for 20 kr.

Fernisering i Forsamlingshuset søndag d. 11 september

Sorø-kunstneren Julia Kiy udstiller akvareller i Bisserup Forsamlingshus i perioden 11. september – 29. oktober med fernisering søndag den 11. september, kl. 14-16, hvor alle er velkomne. Hendes stil er udpræget naturalistisk og motiverne samler sig omkring forskellige temaer – eksempelvis ensomhed, træer, haven, Danmark rundt og en verden udenfor. Hun er især inspireret af den smukke natur i og omkring Sorø. Desuden males portrætter hovedsagelig som oliemalerier. Julia udstiller løbende sine farverige akvareller rundt om på Sjælland. Kunstneren vil selv være til stede ved ferniseringen, hvor der som altid vil blive budt på en forfriskning og trukket lod om et kunstværk.

Til Byrådet i Slagelse Kommune vedr. Kirkeskovskolen

Kirkeskovsskolen ligger i diverse undersøgelser af social og faglig trivsel betydeligt over landsgennemsnittet. Elevtallet er stigende, der er et stadigt voksende samarbejde mellem institution og lokalsamfund og skolen, og den lokale idrætsforening og skolen samarbejder tæt til gavn for både læring, trivsel og fritid. På vegne af Bytingets arbejdsudvalg har vi den 21. august sendt dette høringssvar til Byrådet, Alice Jelen og Lillan Garby

Til Byrådet i Slagelse Kommune                                                        

Med udgangspunkt i revisionsfirmaet BDOs anbefalinger til skolelukninger i Slagelse Kommune ønsker Bisserup Bytings arbejdsudvalg, som er lokalrådet for Bisserup, at komme med følgende betragtninger:

Efter 3 års arbejde har vi netop sat sidste punktum i den lokale udviklingsplan for Kirkeskovsskolens skoledistrikt med skolen som omdrejningspunkt. Det har været et spændende arbejde, hvor vi har arbejdet med at definere potentialer og udviklingsmuligheder i Slagelse Kommunes sydøstlige hjørne.

To vigtige forudsætninger for at kunne realisere udviklingspotentialet for vores område er en øget bosætning i området og opførelse af en række nye og mindre boliger til områdets ældre.

I kommuneplanen gives nu en mulighed for en udbygning af Bisserup mod nord, og her vil bl.a. kunne bygges mindre boliger til en del af områdets ældre borgere. Herved frigives større og familievenlige huse, som vil kunne tiltrække børnefamilier, der ønsker at bo tæt ved skov og strand.

På sigt vil den øgede bosætning af børnefamilier give Slagelse Kommune et øget skattegrundlag – og som forskning viser – betyde færre udgifter til ældreområdet, idet de ældre vil kunne blive og trives i deres kendte sociale miljø med behov for mindre kommunal støtte.

En altafgørende forudsætning for den ønskede tilflytning af børnefamilier til Bisserup er imidlertid, at området kan tilbyde en god, lokal skole. Det kan vi i dag med en velfungerende skole, Kirkeskovsskolen. Skolen viser stigende elevtal, den er en del af den samlede institution Kirkeskoven, den har et tæt samarbejde med den lokale idrætsforening, det lokale erhvervsliv og det øvrige lokalsamfund til gavn for både læring og trivsel.

I skal vide, at vi har stor forståelse for Slagelse Kommunes meget vanskelige økonomiske situation. Imidlertid håber vi, at Byrådet vil være enige med os i, at en lukning af Kirkesovsskolen kun vil give en kortsigtet økonomisk gevinst på bekostning af langsigtede og vedvarende økonomiske og udviklingsmæssige gevinster i et af kommunens meget aktive lokalområder.

Vi ønsker derfor at en lukning af vores skole vil blive taget ud af sparekataloget.

Med venlig hilsen
på vegne af Bisserup Lokalråd, Lillan Garby og Alice Jelen