Vidensmesse på Kirkeskovskolen

Til alle i Bisserup og omegn.
Hvordan mon vores område ser ud om 5 år? – om 10 år?
Er der kommet nye beboere? Har vi stadig en skole? Er der stadig en rimelig kollektiv trafik? Er der stadig et aktivt foreningsliv?
Lokalrådene skal snart prioritere, hvilke områder, det er vigtigst at sætte fokus på, og i den prioritering har vi brug for så mange input fra jer som muligt.
For at kunne træffe beslutningerne på et oplyst grundlag har vi bedt Kommunen om at fremskaffe så mange fakta om vores område som muligt.
Alle inviteres derfor til en “Vidensmesse,” hvor vi kan blive klogere på, hvordan de forskellige områder ser ud i dag.
Se nedenstående invitation – sæt kryds i kalenderen ved den 28. maj – og deltag i prioriteringen af udviklingen i det område, som vi alle holder af.
Arbejdsudvalget