Musik ved havnen i Bisserup

Musik ved Havnen i Bisserup lørdag d. 10. August er en opfølgning af sidste års bragende succes:
En dag/aften fuld af musik og glade mennesker.

Musik ved Havnen 2019 starter kl. 15.30 på festpladsen, som er græsplænen foran Lodskroen,
med at de medvirkende musikere samt alle der har noget at trutte i eller spille på, spiller til de trykte sange
på programmets bagside (programmet uddeles på dagen og ligger til afbenyttelse på spillestederne).
Derefter deler musikerne sig ud og spiller i nye eller faste konstellationer i og omkring havnen i Bisserup.
Udover musik på festpladsen bliver der spillet koncerter på Bisserup Fiskebar, på Legepladsen med noget for børn,
i Bisserup Sejlklub og Galleri Stalden i tidsrummet kl. 16 – kl. 23.
Fri entré.
Programmet er muliggjort med tilskud fra Slagelse og Næstved Kommuner, Bisserup Fiskebar; Lodskroen, Bisserup Sejlklub,
Galleri Stalden og Holsteinborg Gods – samt en masse Bisserupperes frivillige arbejdskraft.

 

 

 

 

Program:
Bisharmonikerne: Festpladsen
N`city: Festpladsen
Viseværterne: Galleri Stalden
Jeanette & Jakob unpluged: Bisserup Sejlklub
Side by Side: Bisserup Fiskebar
Fuglsangs: Noget for børn Legepladsen
Højgård Rocks: Festpladsen
The Shanties: Bisserup Sejlklub
Trojan Quartet: Bisserup Fiskebar
Hornblæsere fra Sandvedgruppen spiller solen ned på Havnen
Fuglsangs Fest&kester: Festpladsen
P – på pladserne på Skafterupvej
P plads fra Havnevej via Vinkelvej se. P skilt
Bisserup Havnevej i øvrigtOffentlige toiletter på Voldstien forbi Bisserup Is-og GrillhusPs. I tilfælde af dagsregn aflyses programmet