Nyt fra forsamlingshuset:

5.12.kl. 19.30 afholdt vi et foredrag med en veloplagt Kåre Johannesen (historiker), som levende fortalte os om Julens Danske traditioner, som trods alt ikke er så danske, som vi går og tror.
Vi kom langt tilbage i historien på en spændende og ”fangende” måde.
Jacob bød velkommen og takkede af for en dejlig aften på rim og sang, akkompagneret af Frank G. på klaver – publikum sang med på omkvæd.

Der var ca. 65 fremmødte – en del udenbys – alle hyggede sig med gløgg o.s.v. samt julesange.
En dejlig aften med julehygge.

Sæt kryds i kalenderen ved d. 12.3.2020 hvor vi afholder næste foredrag med Jannick Johansen: Den danske pilgrim.
På bestyrelses vegne: Lisbeth Højgård