Arrangement ved Befrielsesstenen på Bisserup Byvej på mandag den 4. maj

Bytingets arbejdsudvalg har tidligere annoceret et arrangement ved Befrielsesstenen på Bisserup Byvej på mandag den 4. maj. Det er naturligvis aflyst. Vi skulle have markeret 75-året for Danmarks befrielse og i fællesskab både tænkt tilbage og fremad  – og vi skulle have sunget sammen.
Selvom vi ikke kan mødes, kan vi jo alligevel godt gøre noget i fællesskab.
Vi vil gerne opfordre til, at så mange som muligt deltager i den fælles markering ved at sætte lys i vinduerne om aftenen og til at alle, der har mulighed for det, hejser flaget på selve befrielsesdagen den 5. maj.
Lad os vise hinanden, at vi er sammen om at mindes en vigtig begivenhed i vores fortid – en begivenhed, der er en forudsætning for, hvem vi er i dag.
Alice Jelen