Parkeringsmulighed ved Lodsvej

Her kommer lidt supplerende info fra Bytingets arbejdsudvalg til Villum Christensens gode nyhed forleden, om at Slagelse Kommunes tekniske udvalg har besluttet at arbejde for en 3-årig lejeaftale vedr. Voldstien 2, så arealet kan bruges til parkering. Parkering omkring Bisserup Havn og Voldstien har længe været en udfordring: Voldstien er en privat vej, men biler kører alligevel på den, for at finde parkering. Denne trafik er til fare for børn og voksne på vej fra Legepladsen til de offentlige toiletter og til Stranden. Dette er uholdbart. Bisserup Havnevej har måttet holde for med parkering i begge vejsider – heller ikke en acceptabel løsning. Kroens parkering er privat og kan kun benyttes mod betaling, og Sejlklubben har besvær med at finde plads til egne medlemmer på det areal, som de lejer af Godset. Bytingets arbejdsudvalg har derfor, i egenskab af lokalråd, bedt kommunen om at være behjælpelig med at finde en løsning, og vi bakker op om kommunens tiltag – at vi i en forsøgsperiode efter aftale med Godset, der ejer jorden, tillader biler at køre ind på græsset, Voldstien 2, der naturligvis ikke skal asfalteres.

Alice Jelen