Ordinær generalforsamling i Bisserup Byting

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Bisserup Byting

Den 11. november 2021 kl. 19 i Forsamlingshuset

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab og budget
 5. Fremtidig virksomhed
 6. Indkomne forslag
 7. Nedsættelse af stemmeudvalg
 8. Valg af medlemmer til Bytingets arbejdsudvalg.
  På grund af sidste års aflyste generalforsamling er de nuværende medlemmer alle på valg som følger:
  På valg for 1 år:
  Andres Eskjær Jensen – genopstiller ikke
  Kirsten Møldrup – genopstiller
  Kirsten Simonsen – genopstiller ikke
  Alice Jelen – genopstiller
  På valg for 2 år:
  Jette Elverdam – genopstiller ikke
  Lillan Garby – genopstiller
  Lone Langkilde – genopstiller
  Ellen Margrethe Kyhn – genopstiller
 9. Valg af 2 revisorer + en revisorsuppleant
 10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsendes til et af det nuværende arbejdsudvalgs medlemmer senest den 22.10. Medlemmernes mailadresser findes på bisserup.dk under bjælken Bytinget.