Invitation til møde om legepladsen

Onsdag d. 26 oktober kl. 19 i Forsamlingshuset.

Byens fælles legeplads er slidt og mange af legeredskaberne skal efterhånden fjernes af sikkerhedsmæssige årsager.

Derfor inviterer Bytingets arbejdsudvalg til et informationsmøde, hvor vi vil præsentere vores tanker og tiltag vedr. legepladsen.

Vi har søgt Land og Liv – den nationale Landistriktspulje om midler og håber, at kunne opføre en udfordrende og fantasifuld legeplads til glæde for mange børn og børnebørn.
Samtidigt er en attraktiv legeplads vigtig for hele byen. Vi har en fælles interesse i at tiltrække flere børnefamilier og øge bosætning og udvikling i byen.

Vi håber at mange vil deltage i mødet, så vi i fællesskab kan lægge en plan for, hvordan vi kommer videre med processen og får udviklet en spændende legeplads, som både tager hensyn til naboer og den smukke natur.