BORGERMØDE I FORSAMLINGSHUSET  

BORGERMØDE I FORSAMLINGSHUSET DEN 2.OKTOBER KL. 17-18.30 

FLEXBOLIGER 

Slagelse Kommunes administrationsgrundlag for flexboligtilladelser skal genvurderes, og i den anledning ønskes nogle svar fra lokalrådene.

Bytingets arbejdsudvalg vil derfor gerne kende til jeres holdninger, før vi svarer på disse 3 spørgsmål. 

1.Hvad er jeres erfaringer med flexboligordningen i jeres lokalsamfund? Hvordan har den påvirket den lokale udvikling? Hvilke fordele og ulemper ses i forhold til de givne flexboligtilladelser?

  1. Har I – på baggrund af jeres erfaringer- holdninger til, om flexbolig- tilladelsen skal gives til personer eller til boligen?
  2. Har I kommentarer til det faktum, at ca. halvdelen af flexboligtilladel- serne er givet til boliger, der ligger mindre end 300 meter fra kysten? 

Mødet indledes af en medarbejder fra Kommunen, der vil klæde os på med fakta omkring flexboligordningen. 

Vel mødt

Bytingets Arbejdsudvalg