Dagsorden til Bytingets årsmøde

Bytingets generalforsamling 2024

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Beretning

 4. Fremlæggelse af regnskab og budget

 5. Fremtidig virksomhed

 6. Indkomne forslag
  Forslagsstiller: Margit Pedersen
  Som en hjælp til familier med nyfødte etableres i Bytingsregi en gruppe, der tilbyder familien at stå for at levere 5 måltider i 5 på hinanden følgende dage eller hver anden dag i 10 dage umiddelbart efter fødslen.

Udgifterne til ordningen afholdes af Bytinget – evt. via overskud fra fællesspisningerne

 1. Nedsættelse af stemmeudvalg

 2. Valg af medlemmer til Bytingets arbejdsudvalg
  På valg er:
  Lillan Garby – ønsker ikke genvalg
  Lone Langkilde – ønsker ikke genvalg
  Helene Stahl Holm – ønsker ikke genvalg

Ellen Kyhn Rasmussen – ønsker ikke genvalg

 1. Valg af to revisorer + en revisorsuppleant
  På valg som revisorer er:
  Niels Christiansen – modtager genvalg

Kim Marker – modtager genvalg
På valg som revisorsuppleant er:
Bente Holmgren – modtager genvalg

 1. Eventuelt